Artykuły popularnonaukowe mają charakter edukacyjny i pisane są pod patronatem Instytutu Jakości JCI. Stanowią także wsparcie dla konsumentów w podejmowaniu decyzji o zakupie danej kategorii produktów.
Artykuły pisane są przez studentów i doktorantów w duchu pracy przeglądowej, opartej o dane pochodzące z literatury, dane rynkowe oraz powszechnie dostępne informacje na temat produktów. Po uzyskaniu pozytywnej recenzji, którą wystawia ekspert z dziedziny, której dotyczy tekst, artykuł publikowany jest w periodykach z obszaru rynku farmaceutycznego, biotechnologicznego lub kosmetycznego, z jednoczesnym wyeksponowaniem nazwiska autora.
Artykuły opublikowane pod patronatem Instytutu Jakości JCI:

 

Masz lekkie pióro?

Jesteś zainteresowany napisaniem artykułu pod patronatem Instytutu Jakości JCI?

Skontaktuj się z nami!

 

Przykładowe zagadnienia artykułów, które chętnie opublikujemy.

 

Więcej informacji:
Arkadiusz Dobosz, analityk produktu

K: +48 502 085 978

E: arkadiusz.dobosz@jci.pl