Polityka Jakości

Misją Jagiellońskiego Centrum Innowacji, jest dostarczanie komplementarnych usług o najwyższym poziomie jakości, dedykowanych do podmiotów działających w obszarze nauk przyrodniczych (life science). Działania te mają na celu zbudowanie i ciągłe poszerzanie portfolio klientów z obszaru life science oraz tworzenie korzystnych warunków dla powstawania oraz rozwoju przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną.

 

Przez najwyższy poziom jakości należy rozumieć:

 • dostarczanie wiarygodnych wyników badań
 • dostarczanie rzetelnych informacji w ramach usług doradczych
 • wykonywanie prac projektowych w oparciu o obowiązujące wytyczne oraz na bieżąco aktualizowaną wiedzę
 • terminowe wykonywanie realizowanych prac.

 

Misja Jagiellońskiego Centrum Innowacji realizowana jest w szczególności przez:

 • działanie zgodne z zasadami wynikającymi z wdrożonego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015
 • zatrudnienie specjalistów posiadających odpowiednią wiedzę i kwalifikacje
 • podnoszenie wiedzy i kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń
 • stosowanie materiałów do badań o odpowiedniej jakości
 • nadzorowanie sprzętu kontrolno-pomiarowego
 • analizę i spełnienie wymagań prawnych oraz innych wymagań klienta
 • wdrożenie skutecznego systemu postępowania z reklamacjami
 • skuteczne działania korygujące.

 

Jagiellońskie Centrum Innowacji zobowiązuje się do:

 • spełnienia mających zastosowanie wymagań w tym wymagań Normy ISO 9001, wymagań prawnych oraz innych wymagań stron zainteresowanych, co do których spełnienia nasza organizacja się zobowiązała
 • do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością

 

Niniejsza polityka jakości podlega ocenie pod kątem jej przydatności dokonywanej w czasie przeglądu zarządzania i jest częścią szkolenia wstępnego pracowników firmy.

System Zarządzania Jakością – ISO 9001: 2015

Jagiellońskie Centrum Innowacji wdrożyło System Zarządzania Jakością, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001: 2015 w wybranych obszarach działalności tj. świadczenia usług w zakresie projektowania i wykonywania badań laboratoryjnych w tym o innowacyjnym charakterze. We wdrożonym Systemie Zarządzania Jakością nie zastosowano wyłączeń.

 

 

 

Wdrażając procedury wymagane przez ISO 9001: 2015 kierowaliśmy się chęcią doskonalenia usług, które oferujemy naszym partnerom i kontrahentom.

 

Jagiellońskie Centrum Innowacji może obecnie poszczycić się posiadaniem certyfikatu wydanego przez jednostkę certyfikowaną Tüv Rheinland potwierdzającego wdrożenie i stosowanie wymagań Normy ISO 9001.

 

Więcej informacji dotyczących wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością udziela:
dr Jolanta Kaleta, Kierownik Działu Zapewnienia Jakości
T: 12 297 46 44
E: jolanta.kaleta@jci.pl

 

Zapraszamy do współpracy.

 

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.