Polityka Jakości | Jagiellońskie Centrum Innowacji

Polityka Jakości

Misją Jagiellońskiego Centrum Innowacji, jest dostarczanie komplementarnych usług o najwyższym poziomie jakości, dedykowanych do podmiotów działających w obszarze nauk przyrodniczych (life science). Działania te mają na celu zbudowanie i ciągłe poszerzanie portfolio klientów z obszaru life science oraz tworzenie korzystnych warunków dla powstawania oraz rozwoju przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną.

 

Przez najwyższy poziom jakości należy rozumieć:

 • dostarczanie wiarygodnych wyników badań
 • dostarczanie rzetelnych informacji w ramach usług doradczych
 • wykonywanie prac projektowych w oparciu o obowiązujące wytyczne oraz na bieżąco aktualizowaną wiedzę
 • terminowe wykonywanie realizowanych prac.

 

Misja Jagiellońskiego Centrum Innowacji realizowana jest w szczególności przez:

 • działanie zgodne z zasadami wynikającymi z wdrożonego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015
 • zatrudnienie specjalistów posiadających odpowiednią wiedzę i kwalifikacje
 • podnoszenie wiedzy i kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń
 • stosowanie materiałów do badań o odpowiedniej jakości
 • nadzorowanie sprzętu kontrolno-pomiarowego
 • analizę i spełnienie wymagań prawnych oraz innych wymagań klienta
 • wdrożenie skutecznego systemu postępowania z reklamacjami
 • skuteczne działania korygujące.

 

Jagiellońskie Centrum Innowacji zobowiązuje się do:

 • spełnienia mających zastosowanie wymagań w tym wymagań Normy ISO 9001, wymagań prawnych oraz innych wymagań stron zainteresowanych, co do których spełnienia nasza organizacja się zobowiązała
 • do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością

 

Niniejsza polityka jakości podlega ocenie pod kątem jej przydatności dokonywanej w czasie przeglądu zarządzania i jest częścią szkolenia wstępnego pracowników firmy.

System Zarządzania Jakością – ISO 9001: 2015

Jagiellońskie Centrum Innowacji wdrożyło System Zarządzania Jakością, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001: 2015 w wybranych obszarach działalności tj. świadczenia usług w zakresie projektowania i wykonywania badań laboratoryjnych w tym o innowacyjnym charakterze. We wdrożonym Systemie Zarządzania Jakością nie zastosowano wyłączeń.

 

 

 

Wdrażając procedury wymagane przez ISO 9001: 2015 kierowaliśmy się chęcią doskonalenia usług, które oferujemy naszym partnerom i kontrahentom.

 

Jagiellońskie Centrum Innowacji może obecnie poszczycić się posiadaniem certyfikatu wydanego przez jednostkę certyfikowaną Tüv Rheinland potwierdzającego wdrożenie i stosowanie wymagań Normy ISO 9001.

 

Więcej informacji dotyczących wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością udziela:
dr Jolanta Kaleta, Kierownik Działu Zapewnienia Jakości
T: 12 297 46 44
E: jolanta.kaleta@jci.pl

 

Zapraszamy do współpracy.

 

Kierownik Działu Zapewnienia i Kontroli Jakości

dr n. farm. Jolanta Kaleta

 

Studia doktoranckie ukończyła na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UJ. W Jagiellońskim Centrum Innowacji jest odpowiedzialna miedzy innymi za system zarządzania jakością, za kontrolę jakości procesu wytwarzania produktów kosmetycznych oraz działanie laboratorium kontroli jakości. Doświadczenie zawodowe zdobyła jako wieloletni pracownik Przedsiębiorstwa Pszczelarsko-Farmaceutycznego „Apipol-Farma” Sp. z o.o. pracując między innymi na stanowisku Kierownika Kontroli Jakości i jako Osoba Wykwalifikowana.

 

 

Zespół:

Anna Barańska – Specjalista ds. Kontroli Jakości

Marta Łukasiak – Specjalista ds. Kontroli Jakości

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.