Laboratorium Chromatografii i Spektrometrii Mas | Jagiellońskie Centrum Innowacji

Laboratorium Chromatografii i Spektrometrii Mas

Analizy chromatograficzne

 

Analizy chromatograficzne należą do najczęściej wykorzystywanych technik badawczych związanych z koniecznością rozdzielenia skomplikowanych mieszanin na poszczególne składniki oraz ich ilościowego oznaczania. Technika rozdziału substancji polega na przepuszczeniu badanej mieszaniny przez kolumnę wypełnioną odpowiednim złożem i rozdzieleniu poprzez wytworzenie równowagi każdego analitu pomiędzy fazą stacjonarną a fazą ruchomą.

 

Analizy chromatograficzne mają szerokie zastosowanie w badaniach kontroli jakości w przemyśle i są wykorzystywane m.in. do:

 • Analizy surowców (sprawdzanie tożsamości półproduktów, chemiczna analiza zanieczyszczeń)
 • Badań produktu gotowego (sprawdzanie tożsamości produktu, analiza zanieczyszczeń)
 • Oczyszczania substancji chemicznych
 • Badań substancji czynnych obecnych w środkach dezynfekujących i biobójczych

 

Zespół Laboratorium Chromatografii i Spektrometrii Mas Jagiellońskiego Centrum Innowacji realizuje usługi analityczne oraz doradcze w zakresie analizy jakościowej i ilościowej związków metodą chromatografii cieczowej (HPLC, UHPLC), chromatografii gazowej (GC i GC-MS) oraz chromatografii w stanie nadkrytycznym CO2 (SFC).

 

Oferujemy: 

 • Analizy ilościowe mieszanin ciekłych związków organicznych (GC, UHPLC)
 • Analizy czystości związków organicznych (GC, GC-MS, UHPLC)
 • Analizy jakościowe związków organicznych (GC, GC-MS)

 

 

 

Chromatografia cieczowa

Laboratorium Chromatografii i Spektrometrii Mas Jagiellońskiego Centrum Innowacji wyposażone jest w systemy analityczne UHPLC (Dionex) oraz zestawy do preparatywnego oczyszczania substancji chemicznych, sprzężone z detektorami:

 

 • UV – VIS „DAD” (190 – 900nm), ELSD
 • Corona Veo RS (zakres temp. pracy od +5 o C do +100 o C)
 • MALS-QELS (możliwość wyznaczania mas od 100Da do 1250kDa)
 • Q-ToF – (MS),(ESI, APCI) (zakres spektralny od 20 do 15000m/z)
 • Fluorescencyjny FLD (zakres spektralny: Ex do 200 do 630; Em 220 do 650)
 • Refraktometryczny RI
 • Zestaw preparatywny LC-MS (Shimadzu) z detektorami UV (od 190 do 370nm), ELSD oraz MS („single quadrupole”)

 

Aparatura pozwala na:

 

 • szerokie możliwości analityczne
 • znacząco skrócony czas analizy poprzez zastosowanie systemów UHPLC
 • detekcję substancji niewidocznych w zakresie UV-VIS przy zastosowaniu
 • detektorów Corona/ELSD
 • wydajne oczyszczanie substancji chemicznych

Chromatografia gazowa

Wyposażenie:

 

 • zestawy chromatograficzne (Shimadzu) z autosamplerem do nastrzyku próbek
  ciekłych wraz z przystawką HeadSpace
 • detektory: detektor MS oraz detektor płomieniowo – jonizacyjny FID,

 

Aparatura pozwala na:

 

 • analizę substancji lotnych zbieranych znad fazy nadpowierzchniowej dzięki
  zastowaniu przystawki HeadSpace
 • analizę jakościową i ilościową nieznanych substancji dzięki bibliotece widm mas

Chromatografia w stanie nadkrytycznym (CO2) (SFC)

 • zestawy chromatograficzne (Waters) z systemem analitycznym
 • detektory PDA do optymalizacji metod rozdziału
 • w pełni zautomatyzowany zestaw preparatywny sprzężony z detektorami PDA (od 190 do 900 nm) i MS („single quadrupole”

 

Aparatura pozwala na:

 • znaczne skrócenie czasu analiz związków chiralnych
 • możliwość rozdziału związków achiralnych, które przez swoje właściwości (wysoka polarność, labilność) nie mogą być rozdzielane tradycyjnymi metodami chromatograficznymi
 • rozdział związków optycznie czynnych dzięki zestawowi kolumn chromatograficznych

Zespół

Kierownik Laboratorium Chromatografii i Spektrometrii Mas
Dr Paweł Hrynczyszyn

 

Dr nauk chemicznych z bogatym doświadczeniem w analityce chemicznej. Studia doktoranckie ukończył na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie zajmował się wykorzystaniem techniki magnetycznego rezonansu jądrowego NMR w analizie ilościowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Instytucie Chemii Organicznej na Politechnice Łódzkiej. Z Jagiellońskim Centrum Innowacji związany jest od 2015 r., gdzie odpowiada za realizację projektów związanych z chromatograficznymi metodami analizy jakościowej i ilościowej.

 

Zespół:

 • Anna Jonda – Specjalista ds. Analiz chemicznych
 • Dominika Szot-Przewrocka – Chemik Analityk
 • Monika Strzałkowska – Młodszy Specjalista ds. Analiz chemicznych

 

Kontakt w sprawie oferty: 
K: +48 515 075 500
T: +48 12 297 46 27
E: lukasz.kutrzeba@jci.pl

Zaufali nam:

Noty aplikacyjne

dr Paweł Hrynczyszyn, Marzena Gizler, Adam Wąchała

Pomiar masy molowej techniką DLS oraz SEC-MALS

Więcej Zobacz wszystkie

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.