Wyposażenie laboratorium - Jagiellońskie Centrum Innowacji

Wyposażenie laboratorium

Laboratorium Chromatografii i Spektrometrii Mas Jagiellońskiego Centrum Innowacji wyposażone jest w sprzęt, który daje szerokie możliwości analityczne. Dostępne w laboratorium chromatografy cieczowe i gazowe sprzężone z różnymi detektorami pozwalają na analizę szerokiej gamy związków chemicznych od ich identyfikacji po analizy ilościowe. Dysponujemy również sprzętem pozwalającym na badania z zakresu spektrometrii mas, farmakokinetyki oraz analiz biochemicznych białek.

 

Chromatografia cieczowa

 • UHPLC (Dionex) sprzężone z detektorami:
  • UV – VIS „DAD” (190 – 900nm), ELSD
  • Corona Veo RS (zakres temp. pracy od +5 oC do +100 oC)
  • MALS (możliwość wyznaczania mas od 100Da do 1250kDa)
  • DLS
  • Spektrometr mas Q-ToF – (źródła jonizacji: ESI, APCI) (zakres od 20 do 15000m/z)
  • Fluorescencyjny FLD (zakres: Ex do 200 do 630; Em 220 do 650)
  • Refraktometryczny RI

 

Chromatografia gazowa

 • zestawy chromatograficzne (Shimadzu) z autosamplerem do nastrzyku próbek ciekłych wraz z przystawką HeadSpace
 • detektory: detektor MS oraz detektor płomieniowo – jonizacyjny (FID)

 

Chromatografia w stanie nadkrytycznym (CO2) (SFC)

 • analityczny chromatograf (Waters) sprzężony z detektorem PDA
 • preparatywny system chromatograficzny sprzężony z detektorem PDA i MS (single quadrupole)

 

Ponadto posiadamy:

 • Wysokorozdzielczy Spektrometr Mas – Impact II QTOF (Bruker) źródła jonizacji: ESI, APCI (zakres mas od 20 do 50000m/z)
 • Mastersizer 3000 (z przystawkami Malvern Aero S; Hydro EV; Hydro Sight)
 • Łaźnia do rozpadu czopków/globulek (Erweka)
 • Łaźnia do pomiaru czasu rozpadu tabletek/kapsułek (Erweka)
 • Łaźnia do badania uwalniania substancji czynnej ze stałej postaci leku połączona z spektrofotometrem UV-Vis (Erweka)
 • Łaźnia do badania uwalniania metodą przepływową (Erweka)
 • Łaźnia do uwalniania substancji czynnej ze stałej postaci leku (Hanson)
 • Aparat do pomiaru kruchości / ścieralności (Erweka)
 • Aparat do pomiaru twardości, średnicy oraz grubości tabletek (Erweka)
 • Aparat do badania deformacji czopków (Erweka)

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.