Laboratorium Spektroskopii NMR - Jagiellońskie Centrum Innowacji

Laboratorium Spektroskopii NMR

Laboratorium Spektroskopii NMR Jagiellońskiego Centrum Innowacji dysponuje spektrometrem Avance III HD 400 MHz (Bruker) wyposażonym w sondy gradientowe, pracujące w trybie normalnej (BBO) i odwróconej detekcji (BBI). Obie sondy pozwalają na pomiary widm 1H NMR oraz innych jąder (sondy szerokozakresowe).

 

Aparatura pozwala na:

 • identyfikację substancji chemicznych wraz z określeniem struktury chemicznej, często także struktury przestrzennej oraz czystości związków
 • wykonywanie pomiarów w zakresie temperatur od -150 do +150ºC
 • pomiary widm 1D i 2D NMR, w tym specjalistyczne pomiary korelacyjne:
  • 1D: 1H, 13C, 19F, 1H{19F}, 19F{1H}, 31P, i rzadziej: 11B, 29Si, 77Se, 119Sn, solvent supression 1H, NOE, na życzenie także DEPT
  • 2D: COSY, DQCOSY, NOESY, ROESY, ss-TOCSY, ss-ROESY, [H-C]HMBC, [H-C]HMBC1j, [H-C]HSQC, [H-C]HSQCTOCSY, [H-N]HMBC, [H-N]HSQC, [H-F]HOESY

 

Oferujemy:

 • Określenie i potwierdzenie struktury chemicznej związków organicznych
 • Określenie struktury przestrzennej i izomerii związków organicznych
 • Potwierdzenie tożsamości chemicznej próbek
 • Badanie procesów dynamicznych w związkach chemicznych
 • Badanie czystości preparatów organicznych

Cennik

 1. Badanie standardowe: 1H, 13C, F, P -> cena 33 zł netto za widmo
 2. Badanie z gwarancją czasu jego realizacji – wynik w ciągu 12 godzin od otrzymania próbki przez JCI* -> cena 60 zł netto za widmo

 

Warunki:

 • Analiza z gwarancją czasu 13C, maksymalnie 5 próbek na dobę po minimalnie 20 mg substancji do analizy
 • Analiza z gwarancją czasu 1H, maksymalnie 20 próbek na dobę po minimalnie 2 mg substancji do analizy

 

3. Badanie na CITO – wynik w ciągu 4 godzin od otrzymania próbki przez JCI* -> cena 150 zł netto za widmo

 

Warunki:

 • Analiza z gwarancją czasu 13C, maksymalnie 1 próbka na dobę po minimalnie 20 mg substancji do analizy
 • Analiza z gwarancją czasu 1H, maksymalnie 10 próbek na dobę po minimalnie 2 mg substancji do analizy

 

Przed wysłaniem próbek do analizy, prosimy o wcześniejszy kontakt z Kierownikiem Laboratorium NMR, dr. Markiem Żylewskim:

 

K: +48 601 530 326
E: marek.zylewski@jci.pl

 

Uwaga! Dla stałych klientów istnieje możliwość przekazywania wyników poprzez usługę FTP

 

* W przypadku próbki dostarczonej do JCI w piątek po godzinie 12:00, wynik będzie w poniedziałek przed godziną 12:00.

Marek Żylewski

Kierownik Laboratorium NMR  
dr Marek Żylewski

 

Dr nauk farmaceutycznych, z bogatym doświadczeniem w zakresie badań z wykorzystaniem spektroskopii NMR. Stopień naukowy doktora uzyskał na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie pracował od 1997, a od 2007 był kierownikiem Pracowni Spektroskopii NMR Wydziału Farmaceutycznego CM UJ. W swojej pracy naukowej zajmował się zastosowaniem spektroskopii NMR w analizie strukturalnej związków organicznych. Współautor ponad 20 publikacji naukowych. Z Jagiellońskim Centrum Innowacji związany jest od 2013 r., gdzie pełni funkcję kierownika laboratorium NMR i odpowiada za wykonywanie analiz NMR oraz rozwiązywanie problemów strukturalnych.

 

Kontakt w sprawie oferty: 

dr Diana Dołęga

K: +48 517 062 813

E: diana.dolega@jci.pl

Zaufali nam:

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.