Laboratorium NMR

Laboratorium Spektroskopii NMR Jagiellońskiego Centrum Innowacji dysponuje spektrometrem Avance III HD 400 MHz (Bruker) wyposażonym w sondy gradientowe, pracujące w trybie normalnej (BBO) i odwróconej detekcji (BBI). Obie sondy pozwalają na pomiary widm 1H NMR oraz innych jąder (sondy szerokozakresowe).

 

Aparatura pozwala na:

  • identyfikację substancji chemicznych wraz z określeniem struktury chemicznej, często także struktury przestrzennej oraz czystości związków
  • wykonywanie pomiarów w zakresie temperatur od -150 do + 150ºC
  • pomiary widm 1D i 2D NMR, w tym specjalistyczne pomiary korelacyjne (NOE, DEPT, COSY, NOESY, HSQC, HMBC)

 

Oferujemy:

  • Określenie i potwierdzenie struktury chemicznej związków organicznych
  • Określenie struktury przestrzennej i izomerii związków organicznych
  • Potwierdzenie tożsamości chemicznej próbek
  • Badanie procesów dynamicznych w związkach chemicznych
  • Badanie czystości preparatów organicznych

Zaufali nam:

Kierownik Laboratorium NMR  
dr Marek Żylewski

 

Dr nauk farmaceutycznych, z bogatym doświadczeniem w zakresie badań z wykorzystaniem spektroskopii NMR. Stopień naukowy doktora uzyskał na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie pracował od 1997, a od 2007 był kierownikiem Pracowni Spektroskopii NMR Wydziału Farmaceutycznego CM UJ. W swojej pracy naukowej zajmował się zastosowaniem spektroskopii NMR w analizie strukturalnej związków organicznych. Współautor ponad 20 publikacji naukowych. Z Jagiellońskim Centrum Innowacji związany jest od 2013 r., gdzie pełni funkcję kierownika laboratorium NMR i odpowiada za wykonywanie analiz NMR oraz rozwiązywanie problemów strukturalnych.

 

Kontakt w sprawie oferty: 

K: +48 515 075 500
T: +48 12 297 46 27
E: lukasz.kutrzeba@jci.pl

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.