Laboratorium Obrazowania - Jagiellońskie Centrum Innowacji

Laboratorium Obrazowania

Laboratorium Obrazowania Jagiellońskiego Centrum Innowacji oferuje szeroką gamę usług z zakresu analizy powierzchniowej, opierającej się głównie na metodzie spektroskopii ramanowskiej oraz mikroskopii elektronowej.

Spektroskopia ramanowska (efektu Ramana)

Spektroskopia ramanowska jest jedną z najbardziej uniwersalnych technik analitycznych, umożliwiających określenie składu chemicznego badanego materiału. U swoich podstaw wykorzystuje zjawisko nieelastycznego rozpraszania światła monochromatycznego. Energia światła rozproszonego nieelastycznie jest różna od energii światła padającego na próbkę. Zarejestrowana zmiana energii może zostać przedstawiona jako widmo ramanowskie, charakterystyczne dla danej substancji.

 

Laboratorium posiada dwa wysokiej klasy spektrometry ramanowskie:

 

WITec alpha 300 RSA+ oraz alpha 300 R, wyposażone w linie laserowe o długościach fali 532, 633 oraz 785 nm. Urządzenia są zbudowane w oparciu o mikroskop konfokalny, pozwalając na precyzyjne pomiary w wybranej płaszczyźnie próbki oraz wykonywanie mapowania ramanowskiego 2D i 3D. Ponadto, spektrometry posiadają profilometr (TrueSurface®), umożliwiający odwzorowanie powierzchni próbek podczas pomiaru. Dzięki uzupełnieniu klasycznych obiektywów powietrznych o obiektyw immersyjny, pomiary mogą być wykonywane również w roztworach wodnych. Dodatkowo, urządzenie WITec alpha 300R wyposażone zostało w polaryzatory 90, 45 stopni oraz polaryzację kołową dla linii 532 nm, jak również specjalistyczne oprogramowanie Particle Scout do analizy wielkości cząstek.
Pomiary na obu spektrometrach nie wymagają wcześniejszego znakowania oraz są niedestrukcyjne dla badanych materiałów

 

Oferujemy:
 • Określenie składu chemicznego badanego materiału na podstawie porównania z widmami substancji referencyjnych
 • Wykonywanie pomiarów z zakresu obrazowania dystrybucji wybranych substancji w tabletkach (rozdzielczość przestrzenna dochodząca do 200 – 300 nm)
 • Badanie homogeniczności formulacji stałych
 • Analizę topografii próbek oraz pomiarów konfokalnych
 • Pomiary związków chemicznych umożliwiające rozróżnienie ich form polimorficznych
 • Badanie zakresu przenikalności formulacji półpłynnych przez skórę w zależności od czasu i warunków ekspozycji
 • pomiary materiałów polimerowych
 • Możliwość identyfikacji zanieczyszczeń w ciałach stałych
 • NOWOŚĆ – pomiary wielkości cząstek – jednoczesna identyfikacja i klasyfikacja substancji w próbce oraz analiza rozkładu wielkości cząstek dla próbek proszkowych oraz zawiesin
 • NOWOŚĆ – pomiary z wykorzystaniem obiektywu immersyjnego – możliwość pomiarów próbek biologicznych (komórki, tkanki) oraz innych zawieszonych w roztworach wodnych
 • NOWOŚĆ – możliwość wykonywania pomiarów powierzchniowo wzmocnionych (SERS)
 • NOWOŚĆ – zastosowanie pomiarów polaryzacyjnych do badań form polimorficznych oraz określania orientacji biomolekuł w próbkach biologicznych

 

Dodatkowo, spektrometr ramanowski może być wykorzystany do:
 • Badania wybranych fragmentów tkanek
 • Badania in vitro komórek, z możliwością rozróżnienia organelli komórkowych
 • Obrazowania chemicznego bez użycia barwień histologicznych
 • Badania substancji leczniczych pod kątem dystrybucji substancji czynnych, określenia stopnia krystalizacji oraz występowania defektów, takich jak inkluzje czy pęknięcia
 • Charakterystyki składników warstw malarskich (pigmenty, wypełniacze, spoiwo)
 • Możliwość badania powierzchni półprzewodników

Skaningowa Mikroskopia Elektronowa

Skaningowa mikroskopia elektronowa umożliwia badanie materiałów przewodzących (tlenków metali, metali i ich stopów) oraz próbek nieprzewodzących, takich jak: komórki, tkanki, leki (substancje aktywne i pomocnicze), polimery oraz materiały ceramiczne, kompozytowe i organiczne.

 

Laboratorium posiada skaningowy mikroskop elektronowy (Mira3-FEG-SEM, Tescan) z emisją polową (emitter Schottky’ego), wyposażony w detektory SE, BSE, LVSTD i spektrometr dyspersji energii promieni X EDX (X-Act Oxford Instruments) oraz stolik chłodzący (ogniwo Peltiera) pracujący w zakresie temperatur już od -30°C. Mikroskop umożliwia pracę w trybie wysokiej, niskiej i zmiennej próżni.

 

Oferujemy:
 • Obrazowanie próbek przewodzących i nieprzewodzących w warunkach wysokiej i zmiennej próżni
 • Badania morfologii i składu chemicznego próbek nieprzewodzących w niskiej i zmiennej próżni
 • Jakościowe i półilościowe analizy pierwiastków o liczbie atomowej Z≥5 – powierzchniowe, punktowe, liniowe oraz mapy rozkładu pierwiastków w mikroobszarach z wykorzystaniem spektrometru EDX
 • Badania próbek biologicznych in situ, obserwacja dynamicznych zmian jak np. uwadnianie i odwadnianie próbki oraz możliwość obserwacji przemian fazowych (stolik Peltiera)
 • Obserwacje interakcji między próbką i zmieniającym się środowiskiem

 

 

Istnieje możliwość aktywnego zdalnego uczestnictwa w pomiarach mikroskopowych SEM za pomocą platformy MS Teams, YouTube, Google Meet lub innych.

 

 

 

Zespół

Kierownik Laboratorium Obrazowania

Kierownik Laboratorium Obrazowania 
dr Emilia Staniszewska-Ślęzak

 

Dr Emilia Staniszewska-Ślęzak jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje zainteresowania od wielu lat skupia wokół spektroskopii ramanowskiej i absorpcyjnej w podczerwieni. Współautorka wielu publikacji naukowych prezentujących zastosowanie wymienionych technik w badaniach biomedycznych oraz konserwatorskich. Z Jagiellońskim Centrum Innowacji związana jest od 2015 r., gdzie odpowiada za realizację badań z wykorzystaniem spektroskopii ramanowskiej.

 

 

Kontakt w sprawie oferty: 

dr Diana Dołęga
K: +48 517 062 813
E: diana.dolega@jci.pl

Zaufali nam:

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.