Partnerstwo

Klaster Life Science Kraków

Jagiellońskie Centrum Innowacji jest jednym z członków założycieli Klastra Life Science Kraków. Klaster LifeScience powstał w 2006 roku, jako inicjatywa małopolskich firm i instytucji. Głównym celem działalności Klastra jest tworzenie sieci współpracy w obszarze life science, umożliwiającej efektywne łączenie i wykorzystywanie potencjału przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo badawczych oraz lokalnych władz, w celu wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności regionu. Obecnie Fundacja Klastra Life Science liczy 75 podmiotów.

 

 

W 2016 r. Klaster LifeScience Kraków uzyskał status Krajowego Klastra Kluczowego i tym samym dołączył do grona 16-strategicznych klastrów w Polsce.

 

Do tej pory Jagiellońskie Centrum Innowacji wspólnie z Klastrem zrealizowało dwa duże przedsięwzięcia. W latach 2011-2013 zrealizowaliśmy projekt MRPO „Klaster LifeScience Kraków – budowanie zdolności kooperacji w ramach sieci współpracy bio-regionów Europy”. Projekt miał na celu m.in. zbudowanie silnej pozycji Bio-Regionu Małopolska, umocnienie roli Klastra oraz zwiększenie jego zdolności do podejmowania i realizowania międzynarodowych projektów kooperacyjnych, w tym w roli lidera GIN.

 

Drugi projekt, „Pro Bio Małopolska” realizowany  był w latach 2016-2018. Jego celem było wzmocnienie konkurencyjności MŚP działających w obszarze inteligentnej specjalizacji „Nauki o życiu”, poprzez zintegrowany program promocji oferty gospodarczej, powiązany z programem stymulowania i wspierania ekspansji na rynki międzynarodowe.

Ponadto, wspólnie z Klastrem jesteśmy zaangażowani w wiele mniejszych przedsięwzięć w tym m.in. coroczne branżowe wydarzenie networkingowe Life Science Open Space oraz w Małopolską Noc Naukowców.

Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego

Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz zasad uczciwej i rzetelnej konkurencji jest nadrzędnym wymogiem, decydującym o przyjęciu firmy w poczet członków Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego.

 

Członkostwo zapewnia nam bycie na bieżąco we wszystkich zmianach, które zachodzą w branży kosmetycznej dzięki warsztatom, wykładom i seminariom poświęconym praktyce stosowania prawa branżowego oraz aktualnym projektom legislacyjnym i technicznym.

 

Co więcej, PZPK jest członkiem Cosmetics Europe oraz Konfederacji Lewiatan co daje możliwość realnego wpływu na krajowe oraz wspólnotowe organy prawodawcze.

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania polski związek przemysłu kosmetycznego

 

 

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych Pollab

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych Pollab jest największą w Europie organizacją integrującą środowisko laboratoriów badawczych, wzorcujących, jednostek certyfikujących oraz firm zainteresowanych zarządzaniem przez jakość.

 

Celem Klubu jest wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania, postanowień norm i przepisów prawa oraz wymagań jednostki akredytującej. Obecnie Klub Pollab zrzesza blisko 500 członków rzeczywistych.

 

Znalezione obrazy dla zapytania pollab logo

 

 

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.