Partnerstwo - Jagiellońskie Centrum Innowacji

Partnerstwo

Klaster Life Science Kraków

Jagiellońskie Centrum Innowacji jest jednym z członków założycieli Klastra Life Science Kraków. Klaster LifeScience powstał w 2006 roku, jako inicjatywa małopolskich firm i instytucji. Głównym celem działalności Klastra jest tworzenie sieci współpracy w obszarze life science, umożliwiającej efektywne łączenie i wykorzystywanie potencjału przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo badawczych oraz lokalnych władz, w celu wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności regionu. Obecnie Fundacja Klastra Life Science liczy 75 podmiotów.

 

 

W 2016 r. Klaster LifeScience Kraków uzyskał status Krajowego Klastra Kluczowego i tym samym dołączył do grona 16-strategicznych klastrów w Polsce.

 

Do tej pory Jagiellońskie Centrum Innowacji wspólnie z Klastrem zrealizowało dwa duże przedsięwzięcia. W latach 2011-2013 zrealizowaliśmy projekt MRPO „Klaster LifeScience Kraków – budowanie zdolności kooperacji w ramach sieci współpracy bio-regionów Europy”. Projekt miał na celu m.in. zbudowanie silnej pozycji Bio-Regionu Małopolska, umocnienie roli Klastra oraz zwiększenie jego zdolności do podejmowania i realizowania międzynarodowych projektów kooperacyjnych, w tym w roli lidera GIN.

 

Drugi projekt, „Pro Bio Małopolska” realizowany  był w latach 2016-2018. Jego celem było wzmocnienie konkurencyjności MŚP działających w obszarze inteligentnej specjalizacji „Nauki o życiu”, poprzez zintegrowany program promocji oferty gospodarczej, powiązany z programem stymulowania i wspierania ekspansji na rynki międzynarodowe.

Ponadto, wspólnie z Klastrem jesteśmy zaangażowani w wiele mniejszych przedsięwzięć w tym m.in. coroczne branżowe wydarzenie networkingowe Life Science Open Space oraz w Małopolską Noc Naukowców.

 

Od 2022 roku wspólnie działamy w ramach LifeScience Kraków EIT Health Hub, czyli nowego centrum regionalnego programu innowacji. W ramach tego projektu działamy na rzecz stymulowania i odkrywania innowacji w obszarze medycyny i ochrony zdrowia. Ponadto angażujemy się w eksplorację lokalnej społeczności start-upów, organizujemy wydarzenia dla interesariuszy, warsztaty i szkolenia dla studentów i przedsiębiorców oraz promujemy szerokie portfolio instrumentów oferowanych przez EIT Health. Więcej na temat tego projektu możecie przeczytać na stronie www.eithealth.eu.

 

Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego

Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz zasad uczciwej i rzetelnej konkurencji jest nadrzędnym wymogiem, decydującym o przyjęciu firmy w poczet członków Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego.

 

Członkostwo zapewnia nam bycie na bieżąco we wszystkich zmianach, które zachodzą w branży kosmetycznej dzięki warsztatom, wykładom i seminariom poświęconym praktyce stosowania prawa branżowego oraz aktualnym projektom legislacyjnym i technicznym.

 

Co więcej, PZPK jest członkiem Cosmetics Europe oraz Konfederacji Lewiatan co daje możliwość realnego wpływu na krajowe oraz wspólnotowe organy prawodawcze.

 

 

 

 

Una Europa

W lutym 2019 roku w Brukseli zostało formalnie utworzone stowarzyszenie Una Europa, które zjednoczyło osiem wiodących europejskich uczelni badawczych:

 

 

Ponadto do stowarzyszenia należy także osiem firmy powiązanych z Uniwersytetami:

 • Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
 • Ernst-Reuter-Gesellschaft der Freunde, Förderer und Ehemaligen der Freien Universität Berlin e.V.
 • Fondazione Alma Mater
 • Edinburgh Innovations Limited
 • Associatie KU Leuven vzw
 • Fundación Complutense
 • L’Association des Amis de l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne
 • Helsinki Think Compan

 

Głównym celem Una Europa jest stworzenie uniwersytetu przyszłości – prawdziwie europejskiego międzyuczelnianego środowiska, budowanego na potencjale i mocnych stronach wszystkich partnerów. W tym celu stworzony został manifest stowarzyszenia, który w pierwszym punkcie mówi, że Una Europa „Jest zasobem wiedzy, idei i wartości, swobodnie ewoluującym ponad barierami przestrzennymi i czasem”. Pełen manifest jest dostępny na stronie Una Europa. Na podstawie swoich misji i wartości partnerzy Una Europa wybrali pięć obszarów tematycznych na podstawie, których rozpoczęli współpracę:

 • Dziedzictwo kulturowe
 • Data Science i sztuczna inteligencja
 • Studia europejskie
 • Jedno zdrowie
 • Zrównoważony rozwój

Każdy z nich sprzyja wielodyscyplinarności i obejmuje większość studiów oferowanych przez zrzeszone uczelnie. To właśnie w ramach tych obszarów powstają wspólne badania i przedsięwzięcia naukowe.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków programu Erasmus+. Na jego realizację przeznaczono 5 mln euro. Będzie on realizowany przez trzy lata, począwszy od grudnia 2019 r. W ramach projektu powstanie ponad 20 Joint Innovative Formats za pośrednictwem International Academic Incubators, czyli wirtualnych instytutów skupiających pracowników akademickich działających w obszarach tematycznych Una Europa. Ponadto, stowarzyszenie prowadzi liczne inicjatywy mające na celu wprowadzanie zmian w szkolnictwie wyższym i badaniach naukowych prowadzonych na terenie Europy.

 

 

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.