Partnerstwo | Jagiellońskie Centrum Innowacji

Partnerstwo

Klaster Life Science Kraków

Jagiellońskie Centrum Innowacji jest jednym z członków założycieli Klastra Life Science Kraków. Klaster LifeScience powstał w 2006 roku, jako inicjatywa małopolskich firm i instytucji. Głównym celem działalności Klastra jest tworzenie sieci współpracy w obszarze life science, umożliwiającej efektywne łączenie i wykorzystywanie potencjału przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo badawczych oraz lokalnych władz, w celu wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności regionu. Obecnie Fundacja Klastra Life Science liczy 75 podmiotów.

 

 

W 2016 r. Klaster LifeScience Kraków uzyskał status Krajowego Klastra Kluczowego i tym samym dołączył do grona 16-strategicznych klastrów w Polsce.

 

Do tej pory Jagiellońskie Centrum Innowacji wspólnie z Klastrem zrealizowało dwa duże przedsięwzięcia. W latach 2011-2013 zrealizowaliśmy projekt MRPO „Klaster LifeScience Kraków – budowanie zdolności kooperacji w ramach sieci współpracy bio-regionów Europy”. Projekt miał na celu m.in. zbudowanie silnej pozycji Bio-Regionu Małopolska, umocnienie roli Klastra oraz zwiększenie jego zdolności do podejmowania i realizowania międzynarodowych projektów kooperacyjnych, w tym w roli lidera GIN.

 

Drugi projekt, „Pro Bio Małopolska” realizowany  był w latach 2016-2018. Jego celem było wzmocnienie konkurencyjności MŚP działających w obszarze inteligentnej specjalizacji „Nauki o życiu”, poprzez zintegrowany program promocji oferty gospodarczej, powiązany z programem stymulowania i wspierania ekspansji na rynki międzynarodowe.

Ponadto, wspólnie z Klastrem jesteśmy zaangażowani w wiele mniejszych przedsięwzięć w tym m.in. coroczne branżowe wydarzenie networkingowe Life Science Open Space oraz w Małopolską Noc Naukowców.

Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego

Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz zasad uczciwej i rzetelnej konkurencji jest nadrzędnym wymogiem, decydującym o przyjęciu firmy w poczet członków Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego.

 

Członkostwo zapewnia nam bycie na bieżąco we wszystkich zmianach, które zachodzą w branży kosmetycznej dzięki warsztatom, wykładom i seminariom poświęconym praktyce stosowania prawa branżowego oraz aktualnym projektom legislacyjnym i technicznym.

 

Co więcej, PZPK jest członkiem Cosmetics Europe oraz Konfederacji Lewiatan co daje możliwość realnego wpływu na krajowe oraz wspólnotowe organy prawodawcze.

 

 

 

 

Una Europa

W lutym 2019 roku w Brukseli zostało formalnie utworzone stowarzyszenie Una Europa, które zjednoczyło osiem wiodących europejskich uczelni badawczych:

 

 

Ponadto do stowarzyszenia należy także osiem firmy powiązanych z Uniwersytetami:

 • Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
 • Ernst-Reuter-Gesellschaft der Freunde, Förderer und Ehemaligen der Freien Universität Berlin e.V.
 • Fondazione Alma Mater
 • Edinburgh Innovations Limited
 • Associatie KU Leuven vzw
 • Fundación Complutense
 • L’Association des Amis de l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne
 • Helsinki Think Compan

 

Głównym celem Una Europa jest stworzenie uniwersytetu przyszłości – prawdziwie europejskiego międzyuczelnianego środowiska, budowanego na potencjale i mocnych stronach wszystkich partnerów. W tym celu stworzony został manifest stowarzyszenia, który w pierwszym punkcie mówi, że Una Europa „Jest zasobem wiedzy, idei i wartości, swobodnie ewoluującym ponad barierami przestrzennymi i czasem”. Pełen manifest jest dostępny na stronie Una Europa. Na podstawie swoich misji i wartości partnerzy Una Europa wybrali pięć obszarów tematycznych na podstawie, których rozpoczęli współpracę:

 • Dziedzictwo kulturowe
 • Data Science i sztuczna inteligencja
 • Studia europejskie
 • Jedno zdrowie
 • Zrównoważony rozwój

Każdy z nich sprzyja wielodyscyplinarności i obejmuje większość studiów oferowanych przez zrzeszone uczelnie. To właśnie w ramach tych obszarów powstają wspólne badania i przedsięwzięcia naukowe.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków programu Erasmus+. Na jego realizację przeznaczono 5 mln euro. Będzie on realizowany przez trzy lata, począwszy od grudnia 2019 r. W ramach projektu powstanie ponad 20 Joint Innovative Formats za pośrednictwem International Academic Incubators, czyli wirtualnych instytutów skupiających pracowników akademickich działających w obszarach tematycznych Una Europa. Ponadto, stowarzyszenie prowadzi liczne inicjatywy mające na celu wprowadzanie zmian w szkolnictwie wyższym i badaniach naukowych prowadzonych na terenie Europy.

 

 

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.