Kontakt - Jagiellońskie Centrum Innowacji

Kontakt

Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

 

Life Science Park

ul. Bobrzyńskiego 14

30 – 348 Kraków

 

T: +48 12 297 46 00
F: +48 12 297 46 46
E: jci@jci.pl

Sekretariat

Katarzyna Baca

 

T: +48 12 297 46 00

F: +48 12 297 46 00

E-mail: jci@jci.pl

Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

 

ul. Michała Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

 

NIP: 676 226 66 85

Usługi i oferta badawcza

dr Diana Dołęga

Oferta badawcza Laboratorium Obrazowania i Laboratorium NMR

 

K: +48 517 062 813

E-mail: diana.dolega@jci.pl

Agnieszka Serwinowska

Oferta badawcza Laboratorium Analiz Biologicznych i Laboratorium Mikrobiologii

 

K: +48 797 611 171
E-mail: agnieszka.serwinowska@jci.pl

Aleksandra Piotrowska

Badania, recepturowanie i produkcja kosmetyków

 

K: +48 608 710 715
E-mail: aleksandra.piotrowska@jci.pl

dr Jolanta Kaleta

Kontrola Jakości

 

K: +48 519 016 568

E-mail: jolanta.kaleta@jci.pl

Arkadiusz Dobosz

Instytut Jakości JCI

 

K: +48 502 085 978

E-mail: arkadiusz.dobosz@jci.pl

Diagnostyka obrazowania i badania kliniczne

Rejestracja

 

T: +48 12 340 24 02

K: +48 512 047 678

E-mail: cbk@jci.pl

Inwestycje

dr Anita Burkat-Dulak

Inwestycje

 

K: +48 515 100 322

E-mail:  anita.burkat.dulak@jci.pl

Wynajem

Rafał Szkaradek

Laboratoria i biura

 

T: +48 12 297 46 06

E-mail: fm@jci.pl

Dominika Kustosz

Sale konferencyjne

 

K: +48 512 785 208

E-mail: konferencje@jci.pl

Centrum Badań Klinicznych JCI

Gabinety, sala zabiegowa

 

T: +48 12 340 24 02

E-mail: cbk@jci.pl

Promocja i marketing

Dominika Kustosz

Dyrektor Działu Marketingu i PR

 

K: +48 512 785 208

E-mail: marketing@jci.pl

Administracja

Monika Kamińska

Manager ds. Kadr i Płac

 

E-mail: monika.kaminska@jci.pl

Marzena Mróz

Główna Księgowa

 

E-mail: marzena.mroz@jci.pl

Rafał Szkaradek

Life Science Park – Infrastruktura

 

T: +48 12 297 46 06

E-mail: rafal.szkaradek@jci.pl

Maria Muszyńska

Zakupy

 

T: +48 12 297 46 29

E-mail: zakupy@jci.pl

Łukasz Bajger

IT

 

T: +48 12 297 46 11

E-mail: lukasz.bajger@jci.pl

Beata Szczygieł 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

T: +48 12 297 46 00

E-mail: iodo@jci.pl

Recepturowanie i produkcja

Aleksandra Piotrowska

Dyrektor Produkcji

 

K: +48 608 710 715

E-mail: aleksandra.piotrowska@jci.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych „RODO”

Administratorem danych osobowych użytkowników, kontaktujących się z wykorzystaniem podanych powyżej numerów telefonów, adresu korespondencyjnego lub adresów e-mail, jest spółka Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (dalej: „JCI”), z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 30-348), przy ul. Bobrzyńskiego 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000212725, posługująca się numerem NIP 676 226-66-85 oraz numerem REGON 356845374, o kapitale zakładowym w wysokości 11.667.900,00 złotych. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych Administratora możliwy jest elektronicznie, pod adresem e-mail: iodo@jci.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu podjęcia działań, na żądanie Użytkownika. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika, jest usprawiedliwiony interes JCI, t.j.: ochrona interesów ekonomicznych, prawnych, finansowych oraz reakcja na kierowane do JCI żądanie. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane nie dłużej, niż wymaga tego realizacja wskazanych celów lub okres przedawnienia roszczeń, tj. maksymalnie przez okres 5 lat.

 

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby uzyskać reakcję na żądanie. Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkownika podmiotom trzecim (odbiorcom), które świadczą na rzecz Administratora usługi hostingowe lub prawne, a także organom administracji publicznej. Dane osobowe Użytkownika, nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia jeśli nie jest to sprzeczne z realizacją celu w jakim są przetwarzane (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych lub ich przenoszenia, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w razie stwierdzenia, że dane są przetwarzane niezgodnie z RODO.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.