Laboratorium Mikrobiologiczne | Jagiellońskie Centrum Innowacji

Laboratorium Mikrobiologiczne

Diagnostyka w Laboratorium Mikrobiologicznym Jagiellońskiego Centrum Innowacji prowadzona jest metodą klasyczną (posiew na podłoże, hodowla, ocena mikroskopowa) oraz innowacyjną metodą diagnostyczną z wykorzystaniem spektrometrii mas typu MALDI TOF.

 

Laboratorium Mikrobiologiczne Jagiellońskiego Centrum Innowacji wykonuje analizy mikrobiologiczne materiałów:

 • biologicznych (w tym żywności i suplementów diety) 
 • farmaceutycznych
 • klinicznych
 • weterynaryjnych
 • środowiskowych
 • badania innowacyjne

 

 

Identyfikacja mikroorganizmów przy użyciu spektrometru mas typu MALDI-TOF

Laboratorium Mikrobiologiczne Jagiellońskiego Centrum Innowacji oferuje identyfikację bakterii, grzybów drożdżopodobnych, strzępkowych i dermatofitów. Analiza przeprowadzana jest techniką spektrometrii mas typu MALDI-TOF z użyciem desorpcji/jonizacji laserowej, wspomaganej matrycą z analizatorem czasu przelotu przy użyciu spektrometru masowego typu MALDI-TOF Microflex LT firmy Bruker.

 

Identyfikacja drobnoustroju wykonywana jest w trakcie kilku minut, na podstawie unikatowego profilu białkowego mikroorganizmu (białka rybosomalne), tzw. molekularny „odcisk palca”, co w porównaniu z 24-48 godzinnym czasem potrzebnym do identyfikacji drobnoustrojów metodami biochemicznymi jest dużą oszczędnością czasu.

Ma to ogromne znaczenie w przypadku próbek klinicznych. Ponadto wykorzystanie spektrometrii mas typu MALDI-TOF umożliwia szybką identyfikację mikroorganizmów beztlenowych oraz takich, których nie można zidentyfikować metodami biochemicznymi.

 

Nasza baza danych jest systematycznie aktualizowana i obecnie pozwala na identyfikację ok. 3000 gatunków.

 

Przed zleceniem identyfikacji mikroorganizmów, skontaktuj się z nami aby ustalić warunki badania i opcję przeprowadzenia identyfikacji.

 

Formularz zlecenia próbek do badań

Przed przesłaniem do nas próbek do analizy prosimy o wydrukowanie i uzupełnienie formularza zlecenia, a następnie dołączenie go do przesyłki.

 

 

 

 

Opcja I – analiza kolonii (46 zł netto)

 

Wyhoduj kolonie na dowolnej pożywce i prześlij ją kurierem do Krakowa. Przeprowadzimy dla Ciebie szybką identyfikację z użyciem MALDI-TOF, a raport z wynikami otrzymasz pocztą elektroniczną.

 

 • Wyhoduj kolonie.*
 • Zabezpiecz odpowiednio materiał.
 • Pobierz formularz zlecenia z www JCI, wypełnij i dołącz do przesyłki.
 • Powiadom JCI, że próbka zostanie wysłana.
 • Wyślij przesyłkę do JCI (na adres Laboratorium Mikrobiologiczne JCI, Budynek B, ul. M. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków)
 • Odbierz e-mail z wynikami.

 

Cena za oznaczenie jednego gatunku bakterii lub grzybów wynosi 46 zł netto + 23% VAT

 

*Przygotowanie kolonii do identyfikacji:

 

 • Dostarczane mikroorganizmy mogą być wyhodowane na dowolnej pożywce.
 • Do wykonania badania wystarczy już pojedyncza kolonia (uzyskana metodą posiewu powierzchniowego). W przypadku kolonii bardzo drobnych, należy bakterie namnożyć w większej ilości.
 • Hodowla powinna być czysta, a jej czas nieprzekraczający 48h. Jest to szczególnie istotne przy identyfikacji bakterii z rodzaju Bacillus, gdyż stopień sporulacji (związany z wiekiem hodowli) wpływa na jakość uzyskanego widma.
 • W przypadku drobnoustrojów o powolnym wzroście (np. bakterie beztlenowe) dopuszczalna jest hodowla 48 – 96h.
 • W przypadku otrzymania starszych hodowli, na życzenie klienta laboratorium może przepasażować dany drobnoustrój (nie dotyczy bakterii beztlenowych), co wiąże się z dodatkowymi kosztami.
 • Drobnoustroje na płytkach hodowlanych przygotowane do identyfikacji przy użyciu MALDI-TOF należy przechowywać w temperaturze pokojowej (próbki przechowywane w obniżonej temperaturze należy przepasażować!).

 

Bardzo prosimy o dokładne wypełnianie formularza zlecenia w celu jak najlepszej jakości zrealizowania usługi (badania).

 

 

OPCJA II – analiza z próbki (52 zł netto)

Analiza z próbki jest możliwa JEDYNIE po wcześniejszej telefonicznej konsultacji zlecenia z Kierownikiem Laboratorium (tel. 12 340 21 27) 

 

Przygotuj materiał (próbkę produktu lub wymaz zabezpieczony na podłożu transportowym) do przebadania i prześlij go kurierem do Krakowa. Wyhodujemy kolonie, przeprowadzimy dla Ciebie szybką identyfikację z użyciem MALDI-TOF, a raport z wynikami otrzymasz pocztą elektroniczną.

 

 • Przygotuj materiał, zabezpiecz próbkę i przygotuj do wysłania.
 • Pobierz formularz zlecenia z www JCI, wypełnij i dołącz do przesyłki.
 • Powiadom JCI, że próbka zostanie wysłana.
 • Wyślij przesyłkę do JCI (na adres Laboratorium Mikrobiologiczne JCI, Budynek B, ul. M. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków)
 • Odbierz e-mail z wynikami.

 

Cena za oznaczenie jednego gatunku bakterii lub grzybów wynosi 52 zł netto + 23% VAT

 

Polityka rabatowa*:

Zapraszamy do zapoznania się z naszą polityką rabatową, która zależy od liczby przesyłanych do nas próbek:

 • 5% rabatu przy liczbie 100 – 199 próbek miesięcznie
 • 10% rabatu przy liczbie 200 – 299 próbek miesięcznie
 • 15% rabatu gdy liczba próbek przekroczy 300 w ciągu miesiąca.

 

*Polityka rabatowa nie obejmuje usług abonamentowych

Obróbka i analiza widm masowych

Raport dostarczany do klienta w postaci graficznej widma, widoku „pseudo żelu”, bądź w pliku z tabelą wartości m/z, intensywności oraz pola powierzchni pod pikiem. Graficzna reprezentacja dopasowania między otrzymanym widmem a widmem z najwyższym indeksem podobieństwa z bazy danych (lub wskazanym przez klienta widmem z tej bazy odpowiadającym konkretnemu gatunkowi).

Dodatkowo w laboratorium mikrobiologicznym na życzenie klienta oferujemy zaawansowaną analizę porównawczą badanych mikroorganizmów na podstawie otrzymanych widm masowych:

 

 • przedstawienie stopnia podobieństwa szczepów bakteryjnych (na podstawie obrobionych widm masowych) w postaci:
  • drzew filogenetycznych
  • dendrogramów
  • macierzy korelacji
 • analiza głównych składowych – PCA (Principal Component Analysis)

Badania czystości mikrobiologicznej

Oferujemy: 

 • badania czystości mikrobiologicznej kosmetyków (zgodnie z normami ISO, Farmakopei Polskiej X)
 • badania antyseptyków (Farmakopea Polska X)
 • badania żywności (ISO, badania nieakredytowane)
 • badania wody (ISO, badania nieakredytowane)
 • badanie czystości produkcyjnej
 • badania środowiskowe

PCR, qPCR, RT-PCR

Metoda Łańcuchowej Reakcji Polimerazy (ang. Polymerase Chain Reaction) pozwala na powielanie konkretnych odcinków DNA in vitro. Real Time-PCR jest ilościową reakcją PCR (ang. quantitive PCR) umożliwia jednoczesne namnażanie wybranych fragmentów DNA oraz monitorowanie ilości produktów powstających podczas kolejnych cykli. Jagiellońskie Centrum Innowacji oferuje usługi w zakresie optymalizacji reakcji PCR oraz Real Time PCR metodą niespecyficzną SYBR Green lub metodą specyficzną przy użyciu komplementarnych sond oligonukleotydowych, których zasada opiera się na rezonansowym transferze energii fluorescencji (FRET) pomiędzy cząsteczką donora i wygaszacza. Dodatkowo oferujemy wykonywanie również RT-PCR (ang. reverse transcription PCR), w którym jako matrycę stosuje się RNA.

Technika PCR znajduje wiele zastosowań przede wszystkim w badaniach nad genomem, charakteryzowaniu ekspresji genów, klonowaniu genów i diagnostyce klinicznej.

Dodatkowo wykonujemy:

 • ocenę skuteczności przeciwdrobnoustrojowej produktu kosmetycznego wg ISO 11930.2012 (Challenge test)
 • sprawdzenie ilości jednostek tworzących kolonie (jtk) w suplementach diety i produktach probiotycznych oraz identyfikacja MS MALDI TOF
 • badania innowacyjne np. badanie skuteczności działania lamp UVC, sprawdzenie poziomu redukcji drobnoustrojów

Abonament

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom stworzyliśmy ofertę abonamentową na analizy w Laboratorium Mikrobiologicznym. Proponujemy 3 różne pakiety, które łączą poniższe zalety:

 

 • niższe cenny uzależnione od wyboru pakietu abonamentowego
 • krótki czas realizacji badania – 12h od momentu dostarczania próbki do JCI
 • raport w formie elektronicznej
 • fakturę za abonament wystawianą na początku miesiąca.

 

 

Rodzaje pakietów:

 

 

Umowa abonamentowa może być zawarta i opłacona z góry za cały rok. Wówczas roczny abonament obniża się dodatkowo o 5% od całości kwoty!

 

*Standardowa cena badania 1 próbki to 46 zł netto

 

Dostarczenie próbek:

 • nie później niż na 24h przed planowanym dostarczeniem próbek należy poinformować JCI o planowanej dacie ich dostarczenia, wraz ze wskazaniem ilości oraz rodzajów zlecanych analiz, a także o szczególnych warunkach przechowywania próbek
 • wraz z próbką należy dostarczyć formularz zlecenia
 • próbki powinny zostać dostarczone w dni robocze, między godziną 7:00 a 16:00

 

Analiza i raport:

Analiza zostanie przeprowadzona w terminie:

 • do 12 godzin od momentu przyjęcia próbki do analizy bakterii
 • do 72 godzin od momentu przyjęcia próbki do analizy grzybów

 

nie wliczając sobót ani dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Raport, w formie PDFa, będzie sporządzony i dostarczony po przeprowadzeniu analizy.

 

 

Wykonujemy także badania niestandardowe. W porozumieniu z Klientem elastycznie dopasowujemy projekty doświadczeń do konkretnych potrzeb. 

Zespół

 

 • Marta Tokarska-Jaszak – Kierownik Laboratorium Mikrobiologii
 • Magdalena Chowaniec – Młodszy specjalista ds. analiz mikrobiologicznych
 • Kamila Nawieśniak – Specjalista ds. mikrobiologii

 

 

Kontakt w sprawie oferty: 

Agnieszka Serwinowska

K: +48 797 611 171
T: +48 12 297 46 77
E: agnieszka.serwinowska@jci.pl

Zaufali nam:

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.