Laboratorium Mikrobiologiczne

Laboratorium Mikrobiologiczne Jagiellońskiego Centrum Innowacji wykonuje analizy mikrobiologiczne materiałów biologicznych (w tym żywności i suplementów diety), farmaceutycznych, klinicznych, weterynaryjnych i środowiskowych. Diagnostyka prowadzona jest metodą klasyczną (posiew na podłoże, hodowla, ocena mikroskopowa) oraz innowacyjną metodą diagnostyczną z wykorzystaniem spektrometrii mas typu MALDI TOF.

 

Oferujemy:

 • Badanie czystości mikrobiologicznej kosmetyków zgodnie z normami:
  PN-EN ISO 21149:2017-07 „Zliczanie i wykrywanie mezofilnych bakterii tlenowych”
  PN-EN ISO 16212:2017-08 „Oznaczanie liczby drożdży i pleśni”
  PN-EN ISO 21150:2016-01 „Wykrywanie obecności Escherichia coli”
  PN-EN ISO 22718:2016-01 „Wykrywanie obecności Staphylococcus aureus”
  PN-EN ISO 22717:2016-01 „Wykrywanie obecności Pseudomonas aeruginosa”
  PN-EN ISO 18416:2016-01  „Wykrywanie obecności Candida albicans”
 • Badanie czystości mikrobiologicznej wody oczyszczonej zgodnie z metodą farmakopealną (Farmakopea Polska X)
 • Ocenę skuteczności ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu kosmetycznego zgodnie z normą  PN-EN ISO 11930:2012
 • Monitoring mikrobiologiczny środowiska wytwarzania kosmetyków, żywności i suplementów diety oraz farmaceutyków
 • Badania antagonizmu szczepów metodą słupkową
 • Widma mas białek rybosomalnych oraz dendrogramy podobieństwa na podstawie spektrometrii mas typu MALDI-TOF
 • Badania ilościowe – wykonywanie posiewów i wyznaczanie CFU
 • Identyfikacje mikroorganizmów z próbek środowiskowych, klinicznych, weterynaryjnych i z żywności przy pomocy spektrometru mas typu MALDI-TOF

 

 

Identyfikacja mikroorganizmów przy użyciu spektrometru mas typu MALDI-TOF

 

Laboratorium Mikrobiologiczne Jagiellońskiego Centrum Innowacji oferuje identyfikację bakterii, grzybów drożdżopodobnych, strzępkowych i dermatofitów. Analiza przeprowadzana jest techniką spektrometrii mas typu MALDI-TOF z użyciem desorpcji/jonizacji laserowej, wspomaganej matrycą z analizatorem czasu przelotu przy użyciu spektrometru masowego typu MALDI-TOF Microflex LT firmy Bruker.

 

Identyfikacja drobnoustroju wykonywana jest w trakcie kilku minut, na podstawie unikatowego profilu białkowego mikroorganizmu (białka rybosomalne), tzw. molekularny „odcisk palca”, co w porównaniu z 24-48 godzinnym czasem potrzebnym do identyfikacji drobnoustrojów metodami biochemicznymi jest dużą oszczędnością czasu.

Ma to ogromne znaczenie w przypadku próbek klinicznych. Ponadto wykorzystanie spektrometrii mas typu MALDI-TOF umożliwia szybką identyfikację mikroorganizmów beztlenowych oraz takich, których nie można zidentyfikować metodami biochemicznymi.

 

Nasza baza danych jest systematycznie aktualizowana i obecnie pozwala na identyfikację ok. 3000 gatunków.

 

Przed zleceniem identyfikacji mikroorganizmów, skontaktuj się z nami aby ustalić warunki badania i opcję przeprowadzenia identyfikacji.

OPCJA I – analiza kolonii (od 35 zł netto)

Wyhoduj kolonie na dowolnej pożywce i prześlij ją kurierem do Krakowa. Przeprowadzimy dla Ciebie szybką identyfikację z użyciem MALDI-TOF, a raport z wynikami otrzymasz pocztą elektroniczną.

 

 • Wyhoduj kolonie.*
 • Zabezpiecz odpowiednio materiał.
 • Pobierz formularz zlecenia z www JCI, wypełnij i dołącz do przesyłki.
 • Powiadom JCI, że próbka zostanie wysłana.
 • Wyślij przesyłkę do JCI.
 • Odbierz e-mail z wynikami.

 

Cena za oznaczenie jednego gatunku bakterii lub grzybów wynosi od 35 zł netto + 23% VAT

 

*Przygotowanie kolonii do identyfikacji:

 

 • Dostarczane mikroorganizmy mogą być wyhodowane na dowolnej pożywce.
 • Do wykonania badania wystarczy już pojedyncza kolonia (uzyskana metodą posiewu powierzchniowego). W przypadku kolonii bardzo drobnych, należy bakterie namnożyć w większej ilości.
 • Hodowla powinna być czysta, a jej czas nieprzekraczający 48h. Jest to szczególnie istotne przy identyfikacji bakterii z rodzaju Bacillus, gdyż stopień sporulacji (związany z wiekiem hodowli) wpływa na jakość uzyskanego widma.
 • W przypadku drobnoustrojów o powolnym wzroście (np. bakterie beztlenowe) dopuszczalna jest hodowla 48 – 96h.
 • W przypadku otrzymania starszych hodowli, na życzenie klienta laboratorium może przepasażować dany drobnoustrój (nie dotyczy bakterii beztlenowych), co wiąże się z dodatkowymi kosztami.
 • Drobnoustroje na płytkach hodowlanych przygotowane do identyfikacji przy użyciu MALDI-TOF należy przechowywać w temperaturze pokojowej (próbki przechowywane w obniżonej temperaturze należy przepasażować!).

 

Bardzo prosimy o dokładne wypełnianie formularza zlecenia w celu jak najlepszej jakości zrealizowania usługi (badania).

OPCJA II – analiza z próbki (od 45 zł netto)

Przygotuj materiał (próbkę produktu lub wymaz zabezpieczony na podłożu transportowym) do przebadania i prześlij go kurierem do Krakowa. Wyhodujemy kolonie, przeprowadzimy dla Ciebie szybką identyfikację z użyciem MALDI-TOF, a raport z wynikami otrzymasz pocztą elektroniczną.

 

 • Przygotuj materiał, zabezpiecz próbkę i przygotuj do wysłania.
 • Pobierz formularz zlecenia z www JCI, wypełnij i dołącz do przesyłki.
 • Powiadom JCI, że próbka zostanie wysłana.
 • Wyślij przesyłkę do JCI.
 • Odbierz e-mail z wynikami.

 

Cena za oznaczenie jednego gatunku bakterii lub grzybów wynosi od 45 zł netto + 23% VAT

Polityka rabatowa

Zapraszamy do zapoznania się z naszą polityką rabatową, która zależy od liczby przesyłanych do nas próbek:

 

 • 5% rabatu przy liczbie 100 – 199 próbek miesięcznie
 • 10% rabatu przy liczbie 200 – 299 próbek miesięcznie
 • 15% rabatu gdy liczba próbek przekroczy 300 w ciągu miesiąca.

Formularz zlecenia próbek do badań

Przed przesłaniem do nas próbek do analizy prosimy o wydrukowanie i uzupełnienie formularza zlecenia, a następnie dołączenie go do przesyłki.

 

Pobierz formularz zlecenia >>

Zespół

Kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego
Małgorzata Głowacka-Twardokęs 

 

Absolwentka Biologii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych Analityka Medyczna na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (tytuł: diagnosta laboratoryjny). Doświadczenie zdobywała pracując w laboratoriach mikrobiologii klinicznej m.in. w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie oraz Szpitalu Powiatowym im. bł. Marty Wieckiej w Bochni. W Jagiellońskim Centrum Innowacji odpowiedzialna za pracę i realizację badań Laboratorium Mikrobiologicznego.

 

Zespół:

 • Kamila Nawieśniak – Specjalista ds. mikrobiologii

 

 

Kontakt w sprawie oferty: 

K: +48 512 785 197
T: +48 12 297 46 12
E: agata.mleczkowska@jci.pl

Zaufali nam:

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.