Laboratorium Mikrobiologiczne - Jagiellońskie Centrum Innowacji

Laboratorium Mikrobiologiczne

Diagnostyka w Laboratorium Mikrobiologicznym Jagiellońskiego Centrum Innowacji prowadzona jest metodą klasyczną (posiew na podłoże, hodowla) oraz innowacyjną metodą diagnostyczną z wykorzystaniem spektrometrii mas typu MALDI TOF.

 

Laboratorium Mikrobiologiczne Jagiellońskiego Centrum Innowacji wykonuje analizy mikrobiologiczne materiałów:

 • biologicznych (w tym żywności i suplementów diety)
 • farmaceutycznych
 • kosmetycznych
 • wyrobów medycznych
 • klinicznych
 • weterynaryjnych
 • środowiskowych
 • badania innowacyjne
 • agrochemicznych (badania jakościowe i ilościowe biologicznych środków ochrony roślin i biostymulatorów)

 

 

Identyfikacja mikroorganizmów przy użyciu spektrometru mas typu MALDI-TOF

Laboratorium Mikrobiologiczne Jagiellońskiego Centrum Innowacji oferuje identyfikację bakterii, grzybów drożdżopodobnych, strzępkowych i dermatofitów. Analiza przeprowadzana jest techniką spektrometrii mas typu MALDI-TOF z użyciem desorpcji/jonizacji laserowej, wspomaganej matrycą z analizatorem czasu przelotu przy użyciu spektrometru masowego typu MALDI-TOF Microflex LT firmy Bruker.

 

Identyfikacja drobnoustroju wykonywana jest w trakcie kilku minut, na podstawie unikatowego profilu białkowego mikroorganizmu (białka rybosomalne), tzw. molekularny „odcisk palca”, co w porównaniu z 24-48 godzinnym czasem potrzebnym do identyfikacji drobnoustrojów metodami biochemicznymi jest dużą oszczędnością czasu.

Ma to ogromne znaczenie w przypadku próbek klinicznych. Ponadto wykorzystanie spektrometrii mas typu MALDI-TOF umożliwia szybką identyfikację mikroorganizmów beztlenowych oraz takich, których nie można zidentyfikować metodami biochemicznymi.

 

Nasza baza danych jest systematycznie aktualizowana i obecnie pozwala na identyfikację ok. 5000 gatunków.

 

Przed zleceniem identyfikacji mikroorganizmów, skontaktuj się z nami aby ustalić warunki badania i opcję przeprowadzenia identyfikacji.

 

Formularz zlecenia próbek do badań

Przed przesłaniem do nas próbek do analizy prosimy o wydrukowanie i uzupełnienie formularza zlecenia, a następnie dołączenie go do przesyłki.

 

 

 

 

Opcja I – analiza kolonii (46 zł netto)

 

Wyhoduj kolonie na dowolnej pożywce i prześlij ją kurierem do Krakowa. Przeprowadzimy dla Ciebie szybką identyfikację z użyciem MALDI-TOF, a raport z wynikami otrzymasz pocztą elektroniczną.

 

 • Wyhoduj kolonie.*
 • Zabezpiecz odpowiednio materiał.
 • Pobierz formularz zlecenia z www JCI, wypełnij i dołącz do przesyłki.
 • Powiadom JCI, że próbka zostanie wysłana.
 • Wyślij przesyłkę do JCI (na adres Laboratorium Mikrobiologiczne JCI, Budynek B, ul. M. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków)
 • Odbierz e-mail z wynikami.

 

Cena za oznaczenie jednego gatunku bakterii lub grzybów wynosi 46 zł netto + 23% VAT

 

*Przygotowanie kolonii do identyfikacji:

 

 • Dostarczane mikroorganizmy mogą być wyhodowane na dowolnej pożywce.
 • Do wykonania badania wystarczy już pojedyncza kolonia (uzyskana metodą posiewu powierzchniowego). W przypadku kolonii bardzo drobnych, należy bakterie namnożyć w większej ilości.
 • Hodowla powinna być czysta, a jej czas nieprzekraczający 48h. Jest to szczególnie istotne przy identyfikacji bakterii z rodzaju Bacillus, gdyż stopień sporulacji (związany z wiekiem hodowli) wpływa na jakość uzyskanego widma.
 • W przypadku drobnoustrojów o powolnym wzroście (np. bakterie beztlenowe) dopuszczalna jest hodowla 48 – 96h.
 • W przypadku otrzymania starszych hodowli, na życzenie klienta laboratorium może przepasażować dany drobnoustrój (nie dotyczy bakterii beztlenowych), co wiąże się z dodatkowymi kosztami.
 • Drobnoustroje na płytkach hodowlanych przygotowane do identyfikacji przy użyciu MALDI-TOF należy przechowywać w temperaturze pokojowej (próbki przechowywane w obniżonej temperaturze należy przepasażować!).

 

Bardzo prosimy o dokładne wypełnianie formularza zlecenia w celu jak najlepszej jakości zrealizowania usługi (badania).

 

 

OPCJA II – analiza z próbki (wycena indywidualna)

Analiza z próbki jest możliwa JEDYNIE po wcześniejszej telefonicznej konsultacji zlecenia z Kierownikiem Laboratorium (tel. 12 340 21 27) 

 

Przygotuj materiał (próbkę produktu lub wymaz zabezpieczony na podłożu transportowym) do przebadania i prześlij go kurierem do Krakowa. Wyhodujemy kolonie, przeprowadzimy dla Ciebie szybką identyfikację z użyciem MALDI-TOF, a raport z wynikami otrzymasz pocztą elektroniczną.

 

 • Przygotuj materiał, zabezpiecz próbkę i przygotuj do wysłania.
 • Pobierz formularz zlecenia z www JCI, wypełnij i dołącz do przesyłki.
 • Powiadom JCI, że próbka zostanie wysłana.
 • Wyślij przesyłkę do JCI (na adres Laboratorium Mikrobiologiczne JCI, Budynek B, ul. M. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków)
 • Odbierz e-mail z wynikami.

 

 

Polityka rabatowa*:

Zapraszamy do zapoznania się z naszą polityką rabatową, która zależy od liczby przesyłanych do nas próbek:

 • 5% rabatu przy liczbie 100 – 199 próbek miesięcznie
 • 10% rabatu przy liczbie 200 – 299 próbek miesięcznie
 • 15% rabatu gdy liczba próbek przekroczy 300 w ciągu miesiąca.

 

*Polityka rabatowa nie obejmuje usług abonamentowych

Badania czystości mikrobiologicznej

Oferujemy: 

 • badania czystości mikrobiologicznej kosmetyków (zgodnie z normami ISO, Farmakopei Polskiej X)
 • badania antyseptyków (Farmakopea Polska X)
 • badania żywności (ISO, badania nieakredytowane)
 • badania wody (ISO, badania nieakredytowane)
 • badanie czystości produkcyjnej
 • badania środowiskowe

Badania zgodnie z normami ISO i metodyką farmakopealną

Badania kosmetyków i wyrobów chemicznych:

 • PN-EN ISO 21148:2017-07 Kosmetyki – Mikrobiologia – Ogólne wytyczne badań mikrobiologicznych
 • PN-EN ISO 17516:2014-11 Kosmetyki – Mikrobiologia – Limity mikrobiologiczne
 • PN-EN ISO 29621:2017-04 Kosmetyki – Mikrobiologia – Wytyczne dotyczące oceny ryzyka i identyfikacji produktów o niskim ryzyku mikrobiologicznym
 • PN-EN ISO 21149:2017-07 Kosmetyki – Mikrobiologia – Zliczanie i wykrywanie mezofilnych bakterii tlenowych
 • PN-EN ISO 16212:2017-08 Kosmetyki – Mikrobiologia – Oznaczanie liczby drożdży i pleśni
 • PN-EN ISO 18416:2016-01 Kosmetyki – Mikrobiologia – Wykrywanie obecności Candida albicans
 • PN-EN ISO 21150:2016-01 Kosmetyki – Mikrobiologia – Wykrywanie obecności Escherichia coli
 • PN-EN ISO 22717:2016-01 Kosmetyki – Mikrobiologia – Wykrywanie obecności Pseudomonas aeruginosa
 • PN-EN ISO 22718:2016-01 Kosmetyki – Mikrobiologia – Wykrywanie obecności Staphylococcus aureus
 • PN-EN ISO 11930:2019-03 Kosmetyki – Mikrobiologia – Ocena skuteczności ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu kosmetycznego
 • PN-EN ISO 18415:2017-07 Kosmetyki – Mikrobiologia – Wykrywanie mikroorganizmów specyficznych i niespecyficznych

 

Badanie żywności i pasz:

 • PN-EN ISO 4833-1:2013-12 AP1:2016-11 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego – Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów – Część 1: Oznaczanie liczby metodą posiewu wgłębnego w temperaturze 30°C
 • PN-EN ISO 4833-2:2013-12 AC 2014-04 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego – Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów – Część 2: Oznaczanie liczby metodą posiewu powierzchniowego w temperaturze 30°C
 • PN-ISO 7954:1999 Mikrobiologia – Ogólne zasady oznaczania drożdży i pleśni. Metoda płytkowa w 25°C
 • PN-ISO 21527-1:2009 Mikrobiologia żywności i pasz – Horyzontalna metoda oznaczania liczby drożdży i pleśni – Część 1: Metoda liczenia kolonii w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95
 • PN-ISO 21527-2:2009 Mikrobiologia żywności i pasz – Horyzontalna metoda oznaczania liczby drożdży i pleśni – Część 2: Metoda liczenia kolonii w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95
 • PN-ISO 16649-2:2004 Mikrobiologia żywności i pasz – Horyzontalna metoda oznaczania liczby beta-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli – Część 2: Metoda płytkowa w temperaturze 44°C z zastosowaniem 5-bromo-4-chloro-3-indolilo beta-D-glukuronidu
 • PN-EN ISO 21528-1:2017-08 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego – Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae – Część 1: Wykrywanie Enterobacteriaceae
 • PN-EN ISO 21528-2:2017-08 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego – Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae – Część 2: Metoda liczenia kolonii
 • PN-EN ISO 6888-2:2001/A1:2004 Mikrobiologia żywności i pasz – Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) – Część 2: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej z plazmą króliczą i fibrynogenem
 • PN-ISO 4832:2007 Mikrobiologia żywności i pasz – Horyzontalna metoda oznaczania liczby bakterii z grupy coli – Metoda płytkowa
 • PN-EN ISO 6579-1:2017-04 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego – Horyzontalna metoda wykrywania, oznaczania liczby i serotypowania Salmonella – Część 1: Wykrywanie Salmonella spp.
 • PN-EN ISO 11290-1:2017-07 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego – Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes i innych Listeria spp. – Część 1: Metoda wykrywania
 • PN-EN ISO 11290-2:2017-07 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego – Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes i innych Listeria spp. – Część 2: Metoda oznaczania liczby
 • PN-EN ISO 7932:2005 Mikrobiologia żywności i pasz – Horyzontalna metoda oznaczania liczby przypuszczalnych Bacillus cereus – Metoda liczenia kolonii w temperaturze 30°C
 • PN-EN ISO 7937:2005 Mikrobiologia żywności i pasz – Horyzontalna metoda oznaczania liczby Clostridium perfringens – Metoda liczenia kolonii
 • PN-ISO 15213:2005 Mikrobiologia żywności i pasz – Horyzontalna metoda oznaczania liczby bakterii redukujących siarczany(IV) rosnących w warunkach beztlenowych
 • PN-ISO 7889:2007 Jogurt – Oznaczanie liczby charakterystycznych drobnoustrojów – Metoda liczenia kolonii w temperaturze 37°C
 • PN-ISO 29981:2012 Przetwory mleczne – Oznaczanie liczby przypuszczalnych bifidobakterii – Metoda liczenia kolonii w temperaturze 37°C
 • PN-ISO 15214:2002 Mikrobiologia żywności i pasz – Horyzontalna metoda oznaczania liczby mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej – Metoda płytkowa w temperaturze 30°C
 • PKN-ISO/TS 11059:2009 Mleko i przetwory mleczne – Metoda oznaczania liczby Pseudomonas spp.

 

Badanie wody:

 • PN-EN ISO 8199:2019-01 Jakość wody – Ogólne wymagania i wytyczne dotyczące badania mikroorganizmów metodą hodowli
 • PN-EN ISO 6222:2004 Jakość wody – Oznaczanie ilościowe mikroorganizmów zdolnych do wzrostu – Określanie ogólnej liczby kolonii metodą posiewu na agarze odżywczym
 • PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 Jakość wody – Oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli – Część 1: Metoda filtracji membranowej do badania wód o małej ilości mikroflory towarzyszącej
 • PN-EN ISO 11731:2017-08 Jakość wody – Oznaczanie ilościowe bakterii z rodzaju Legionella
 • PN-EN ISO 7899-2:2004 Jakość wody – Wykrywanie i oznaczanie ilościowe enterokoków kałowych – Część 2: Metoda filtracji membranowej
 • PN-EN ISO 14189:2016-10 Jakość wody – Oznaczanie ilościowe Clostridium perfringens – Metoda filtracji membranowej
 • PN-EN 26461-2:2001 Jakość wody – Wykrywanie i oznaczanie ilościowe przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia) – Część 2: Metoda filtracji membranowej
 • PN-EN ISO 16266:2009 Jakość wody – Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Pseudomonas aeruginosa – Metoda filtracji membranowej

 

Badanie tworzyw sztucznych:

 • PN-EN ISO 846:2002 Tworzywa sztuczne – Ocena działania mikroorganizmów
 • ISO 22196:2011/JIS Z 2801 Pomiar aktywności antybakteryjnej na tworzywach sztucznych i innych nieporowatych powierzchniach
 • PN-EN ISO 20743:2013-10 Tekstylia – Wyznaczanie aktywności antybakteryjnej wyrobów włókienniczych
 • ISO/DIS 8124-12 Bezpieczeństwo zabawek – Część 12: Bezpieczeństwo mikrobiologiczne

 

 

Metody Farmakopealne:

Badanie czystości mikrobiologicznej

 • Oznaczenie liczbowe – Farmakopea Polska Suplement XII, rozdział 2.6.12
 • Oznaczenie jakościowe – Farmakopea Polska Suplement XII, rozdział 2.6.13

 

Skuteczność ochrony przeciwdrobnoustrojowej

 • Test konserwacji/Challenge test – Farmakopea Polska Suplement XII, rozdział 5.1.3.

Analizy niestandardowe:

Na życzenie Klienta wykonujemy także badania niestandardowe. W porozumieniu z Klientem elastycznie dopasowujemy projekty doświadczeń do konkretnych potrzeb.  

 

Badania innowacyjne np.:

 • badanie skuteczności działania lamp UVC, sprawdzenie poziomu redukcji drobnoustrojów
 • badanie mikrobiologiczne pilników, tkanin i powłok

Abonament

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom stworzyliśmy ofertę abonamentową na analizy w Laboratorium Mikrobiologicznym. Proponujemy 3 różne pakiety, które łączą poniższe zalety:

 

 • niższe cenny uzależnione od wyboru pakietu abonamentowego
 • krótki czas realizacji badania – 12h od momentu dostarczania próbki do JCI
 • raport w formie elektronicznej
 • fakturę za abonament wystawianą na początku miesiąca.

 

 

Rodzaje pakietów:

 

 

Umowa abonamentowa może być zawarta i opłacona z góry za cały rok. Wówczas roczny abonament obniża się dodatkowo o 5% od całości kwoty!

 

*Standardowa cena badania 1 próbki to 46 zł netto

 

Dostarczenie próbek:

 • nie później niż na 24h przed planowanym dostarczeniem próbek należy poinformować JCI o planowanej dacie ich dostarczenia, wraz ze wskazaniem ilości oraz rodzajów zlecanych analiz, a także o szczególnych warunkach przechowywania próbek
 • wraz z próbką należy dostarczyć formularz zlecenia
 • próbki powinny zostać dostarczone w dni robocze, między godziną 7:00 a 16:00

 

Analiza i raport:

Analiza zostanie przeprowadzona w terminie:

 • do 12 godzin od momentu przyjęcia próbki do analizy bakterii
 • do 72 godzin od momentu przyjęcia próbki do analizy grzybów

 

nie wliczając sobót ani dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Raport, w formie PDFa, będzie sporządzony i dostarczony po przeprowadzeniu analizy.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą broszurą

Zespół

Kierownik Laboratorium Mikrobiologii

Marta Tokarska-Jaszak

 

Absolwentka technologii żywności i żywienia człowieka oraz ochrony środowiska Uniwersytetu Rzeszowskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in w laboratoriach akredytowanych takich jak: J.S Hamilton Polska oraz TÜV Rheinland Group. W laboratoriach była odpowiedzialna za badania mi.in żywności i kosmetyków zgodnie z obowiązującymi normami. Z JCI związana jest od roku 2020, gdzie pełni rolę kierownika w pracowni mikrobiologicznej. Jest odpowiedzialna za wykonywanie i projektowanie badań.

 

 

 

Kontakt w sprawie oferty: 

Agnieszka Serwinowska

K: +48 797 611 171
E: agnieszka.serwinowska@jci.pl

Zaufali nam:

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.