Laboratorium Mikrobiologiczne | Jagiellońskie Centrum Innowacji

Laboratorium Mikrobiologiczne

Laboratorium Mikrobiologiczne Jagiellońskiego Centrum Innowacji wykonuje analizy mikrobiologiczne materiałów biologicznych (w tym żywności i suplementów diety), farmaceutycznych, klinicznych, weterynaryjnych i środowiskowych. Diagnostyka prowadzona jest metodą klasyczną (posiew na podłoże, hodowla, ocena mikroskopowa) oraz innowacyjną metodą diagnostyczną z wykorzystaniem spektrometrii mas typu MALDI TOF.

 

Oferujemy:

 • Identyfikacje mikroorganizmów z próbek środowiskowych, klinicznych, weterynaryjnych i z żywności przy pomocy:
  • spektrometru mas typu MALDI-TOF,
  • metod klasycznych (podłoża różnicujące, obserwacje mikroskopowe)
  • metod molekularnych (RT-PCR, elektroforeza DNA)
 • Analizę danych pochodzących ze spektrometru MALDI-TOF
  • widma mas białek rybosomalnych
  • dendrogramy podobieństwa mikroorganizmów
  • drzewa filogentyczne mikroorganizmów
  • macierze korelacji mikroorganizmów (Composite Correlation Index)
  • analizy głównych elementów składowych (Principal Component Analysis)
 • Barwienia preparatów mikrobiologicznych metodami:
  • Grama
  • Metoda Ziehl-Neelsena
  • Metoda Schaeffera – Fultona (Wirtza)
  • Laktofenolowy roztwór błękitu anilinowego
  • Laktofenolowy roztwór kwasu pikrynowego
 • Badania czystości mikrobiologicznej:
  • kosmetyków zgodnie z normami:
   PN-EN ISO 21149:2017-07; PN-EN ISO 16212:2017-08, PN-EN ISO 21150:2016-01; PN-EN ISO 22718:2016-01; PN-EN ISO 22717:2016-01; PN-EN ISO 18416:2016-01
  • wody oczyszczonej zgodnie z metodą farmakopealną (Farmakopea Polska X)
 • Ocenę skuteczności ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu kosmetycznego zgodnie z normą PN-EN ISO 11930:2012
 • Monitoring mikrobiologiczny środowiska wytwarzania kosmetyków, żywności i suplementów diety oraz farmaceutyków
 • Badania antagonizmu szczepów metodą słupkową
 • Badania ilościowe – wykonywanie posiewów i wyznaczanie CFU
 • Oznaczanie aktywności bakteriobójczej i grzybobójczej produktów antyseptycznych (Farmakopea Polska XI).

 

Identyfikacja mikroorganizmów przy użyciu spektrometru mas typu MALDI-TOF

Laboratorium Mikrobiologiczne Jagiellońskiego Centrum Innowacji oferuje identyfikację bakterii, grzybów drożdżopodobnych, strzępkowych i dermatofitów. Analiza przeprowadzana jest techniką spektrometrii mas typu MALDI-TOF z użyciem desorpcji/jonizacji laserowej, wspomaganej matrycą z analizatorem czasu przelotu przy użyciu spektrometru masowego typu MALDI-TOF Microflex LT firmy Bruker.

 

Identyfikacja drobnoustroju wykonywana jest w trakcie kilku minut, na podstawie unikatowego profilu białkowego mikroorganizmu (białka rybosomalne), tzw. molekularny „odcisk palca”, co w porównaniu z 24-48 godzinnym czasem potrzebnym do identyfikacji drobnoustrojów metodami biochemicznymi jest dużą oszczędnością czasu.

Ma to ogromne znaczenie w przypadku próbek klinicznych. Ponadto wykorzystanie spektrometrii mas typu MALDI-TOF umożliwia szybką identyfikację mikroorganizmów beztlenowych oraz takich, których nie można zidentyfikować metodami biochemicznymi.

 

Nasza baza danych jest systematycznie aktualizowana i obecnie pozwala na identyfikację ok. 3000 gatunków.

 

Przed zleceniem identyfikacji mikroorganizmów, skontaktuj się z nami aby ustalić warunki badania i opcję przeprowadzenia identyfikacji.

 

Formularz zlecenia próbek do badań

Przed przesłaniem do nas próbek do analizy prosimy o wydrukowanie i uzupełnienie formularza zlecenia, a następnie dołączenie go do przesyłki.

 

Pobierz formularz zlecenia >>

 

Opcja I – analiza kolonii (od 40 zł netto)

 

Wyhoduj kolonie na dowolnej pożywce i prześlij ją kurierem do Krakowa. Przeprowadzimy dla Ciebie szybką identyfikację z użyciem MALDI-TOF, a raport z wynikami otrzymasz pocztą elektroniczną.

 

 • Wyhoduj kolonie.*
 • Zabezpiecz odpowiednio materiał.
 • Pobierz formularz zlecenia z www JCI, wypełnij i dołącz do przesyłki.
 • Powiadom JCI, że próbka zostanie wysłana.
 • Wyślij przesyłkę do JCI.
 • Odbierz e-mail z wynikami.

 

Cena za oznaczenie jednego gatunku bakterii lub grzybów wynosi od 40 zł netto + 23% VAT

 

*Przygotowanie kolonii do identyfikacji:

 

 • Dostarczane mikroorganizmy mogą być wyhodowane na dowolnej pożywce.
 • Do wykonania badania wystarczy już pojedyncza kolonia (uzyskana metodą posiewu powierzchniowego). W przypadku kolonii bardzo drobnych, należy bakterie namnożyć w większej ilości.
 • Hodowla powinna być czysta, a jej czas nieprzekraczający 48h. Jest to szczególnie istotne przy identyfikacji bakterii z rodzaju Bacillus, gdyż stopień sporulacji (związany z wiekiem hodowli) wpływa na jakość uzyskanego widma.
 • W przypadku drobnoustrojów o powolnym wzroście (np. bakterie beztlenowe) dopuszczalna jest hodowla 48 – 96h.
 • W przypadku otrzymania starszych hodowli, na życzenie klienta laboratorium może przepasażować dany drobnoustrój (nie dotyczy bakterii beztlenowych), co wiąże się z dodatkowymi kosztami.
 • Drobnoustroje na płytkach hodowlanych przygotowane do identyfikacji przy użyciu MALDI-TOF należy przechowywać w temperaturze pokojowej (próbki przechowywane w obniżonej temperaturze należy przepasażować!).

 

Bardzo prosimy o dokładne wypełnianie formularza zlecenia w celu jak najlepszej jakości zrealizowania usługi (badania).

 

 

OPCJA II – analiza z próbki (od 45 zł netto)

Przygotuj materiał (próbkę produktu lub wymaz zabezpieczony na podłożu transportowym) do przebadania i prześlij go kurierem do Krakowa. Wyhodujemy kolonie, przeprowadzimy dla Ciebie szybką identyfikację z użyciem MALDI-TOF, a raport z wynikami otrzymasz pocztą elektroniczną.

 

 • Przygotuj materiał, zabezpiecz próbkę i przygotuj do wysłania.
 • Pobierz formularz zlecenia z www JCI, wypełnij i dołącz do przesyłki.
 • Powiadom JCI, że próbka zostanie wysłana.
 • Wyślij przesyłkę do JCI.
 • Odbierz e-mail z wynikami.

 

Cena za oznaczenie jednego gatunku bakterii lub grzybów wynosi od 45 zł netto + 23% VAT

 

Polityka rabatowa:

Zapraszamy do zapoznania się z naszą polityką rabatową, która zależy od liczby przesyłanych do nas próbek:

 • 5% rabatu przy liczbie 100 – 199 próbek miesięcznie
 • 10% rabatu przy liczbie 200 – 299 próbek miesięcznie
 • 15% rabatu gdy liczba próbek przekroczy 300 w ciągu miesiąca.

 

Obróbka i analiza widm masowych

Raport dostarczany do klienta w postaci graficznej widma, widoku „pseudo żelu”, bądź w pliku z tabelą wartości m/z, intensywności oraz pola powierzchni pod pikiem. Graficzna reprezentacja dopasowania między otrzymanym widmem a widmem z najwyższym indeksem podobieństwa z bazy danych (lub wskazanym przez klienta widmem z tej bazy odpowiadającym konkretnemu gatunkowi).

Dodatkowo w laboratorium mikrobiologicznym na życzenie klienta oferujemy zaawansowaną analizę porównawczą badanych mikroorganizmów na podstawie otrzymanych widm masowych:

 

 • subtypowanie (podtypowanie)
 • przedstawienie stopnia podobieństwa szczepów bakteryjnych (na podstawie obrobionych widm masowych) w postaci:
  • drzew filogenetycznych
  • dendrogramów
  • macierzy korelacji
 • analiza głównych składowych – PCA (Principal Component Analysis)

 

Istnieje również możliwość tworzenia specyficznych bibliotek referencyjnych zawierających dostarczone szczepy.

Barwienie preparatów i zdjęcie mikroskopowe

W celu uwidocznienia szukanych cech i charakterystycznych struktur badanych mikroorganizmów, bądź uzupełnienia analizy wykonanej spektrometrem masowym, wykonujemy także barwienia preparatów bakterii i grzybów załączając zdjęcie mikroskopowe wyniku.

 

Barwienie Cel barwienia Cena za 1 preparat

Bakterii

Grama Rozróżnienie bakterii Gram+ i Gram- 15 zł netto +VAT
Metoda Ziehl-Neelsena Barwienie bakterii kwasoopornych 20 zł netto +VAT
Metoda Schaeffera – Fultona (Wirtza) Barwienie przetrwalników 20 zł netto +VAT

Grzybów

Laktofenolowy roztwór błękitu anilinowego Identyfikacja grzybów na podstawie uwidocznionej ich morfologii 20 zł netto +VAT
Laktofenolowy roztwór kwasu pikrynowego Barwienie przetrwalników i strzępek na kolor żółty 20 zł netto +VAT

 

Zdjęcia barwionych preparatów mikroskopowych są wykonywane przy użyciu mikroskopu świetlnego Nikon Eclipse Ni-U

Badania czystości mikrobiologicznej

 1. Badania czystości mikrobiologicznej kosmetyków są prowadzone zgodnie z normami:
 • PN-EN ISO 21149:2017-07 „Zliczanie i wykrywanie mezofilnych bakterii tlenowych”
 • PN-EN ISO 16212:2017-08 „Oznaczanie liczby drożdży i pleśni”
 • PN-EN ISO 21150:2016-01 „Wykrywanie obecności Escherichia coli”
 • PN-EN ISO 22718:2016-01 „Wykrywanie obecności Staphylococcus aureus”
 • PN-EN ISO 22717:2016-01 „Wykrywanie obecności Pseudomonas aeruginosa”
 • PN-EN ISO 18416:2016-01 „Wykrywanie obecności Candida albicans”

 

Koszt badanie wynosie 150 zł netto za próbkę

 

 1. Badanie czystości mikrobiologicznej wody oczyszczonej wykonywane są zgodnie z metodą farmakopealną (Farmakopea Polska X)

 

Koszt badania wynosi 80 zł netto za próbkę

 

 1. Badanie czystości mikrobiologicznej suplementów diety zgodnie z normami (metody nieakredytowane) :
 • PN ISO 21527-2:2009; „Mikrobiologia żywności i pasz — Horyzontalna metoda oznaczania liczby drożdży i pleśni – Część 2: Metoda liczenia kolonii w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95”
 • PN ISO 7251:2006; „Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby przypuszczalnych Escherichia coli – Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby”
 • PN-EN ISO 4833-1:2013-12; ” Mikrobiologia łańcucha żywnościowego – Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów – Część 1: Oznaczanie liczby metodą posiewu wgłębnego w temperaturze 30 stopni C”

 

Koszt badania wynosi 150 zł netto za próbkę

Zespół

Kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego
Małgorzata Głowacka-Twardokęs 

 

Absolwentka Biologii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych Analityka Medyczna na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (tytuł: diagnosta laboratoryjny). Doświadczenie zdobywała pracując w laboratoriach mikrobiologii klinicznej m.in. w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie oraz Szpitalu Powiatowym im. bł. Marty Wieckiej w Bochni. W Jagiellońskim Centrum Innowacji odpowiedzialna za pracę i realizację badań Laboratorium Mikrobiologicznego.

 

Zespół:

 • Kamila Nawieśniak – Specjalista ds. mikrobiologii
 • Magdalena Chowaniec – Młodszy specjalista ds. mikrobiologii

 

 

Kontakt w sprawie oferty: 

K: +48 512 785 197
T: +48 12 297 46 12
E: agata.mleczkowska@jci.pl

Zaufali nam:

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.