Leki generyczne

W oparciu o doświadczony zespół specjalistów oraz unikalną infrastrukturę badawczą, Jagiellońskie Centrum Innowacji realizuje bogatą ofertę badań dla branży farmaceutycznej.

Producentom leków generycznych oferujemy:

 

Kontrolę jakości gotowego produktu, na którą składają się:

 • Sprawdzenie tożsamości produktów z wykorzystaniem:
  • Chromatografii analitycznej
  • Spektrometrii mas (MS)
  • Spektroskopii NMR
  • Spektroskopii w podczerwieni (IR)
  • Spektroskopii Ramana
  • Elektroforezy białek
 • Analiza wielkości cząstek z wykorzystaniem:
  • Spektroskopii Ramana
  • Dyfrakcji laserowej (Mastersizer)
 • Analiza chemiczna zanieczyszczeń z wykorzystaniem:
  • Chromatografii analitycznej
  • Spektrometrii mas (MS)
  • Spektroskopii NMR
  • Spektroskopii w podczerwieni (IR)
  • Spektroskopii Ramana
  • Spektroskopii UV-VIS
 • Analiza mikrobiologiczna zanieczyszczeń:
  • Diagnostyka metodami klasycznymi
  • Diagnostyka z wykorzystaniem spektrometru mass typu MALDI TOF
 • Analiza struktur krystalicznych (polimorfizm) z wykorzystaniem:
  • Spektroskopii w podczerwieni (IR)
  • Spektroskopii Ramana
  • Dyfraktometrii proszkowa (XRPD / XRD)

 

Wsparcie procesów B+R:

 • Analiza postaci leku: czas rozpadu, profil uwalniania, twardość, ścieralność

 

Wsparcie procesów produkcyjnych:

 • Oznaczenie zawartości węgla organicznego (TOC)

 

Kontakt w sprawie oferty: 
K: +48 515 075 500
T: +48 12 297 46 27
E: lukasz.kutrzeba@jci.pl

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.