Laboratorium Analiz Biologicznych | Jagiellońskie Centrum Innowacji

Laboratorium Analiz Biologicznych

Badania wyrobów medycznych

1. Badanie biokompatybilności zgodnie z normą ISO 10993

Cytotoksyczność in-vitro ilościowa, metodą wychwytu czerwieni obojętnej (NRU) wg ISO 10993-5

Test cytotoksyczności ma na celu ocenę ogólnej toksyczności wyrobów i materiałów medycznych. Badanie polega na ekstrakcji wyrobów i materiałów medycznych w pożywce hodowlanej (zgodnie z ISO10993-12), a następnie wystawieniu na działanie ekstraktu przez określony czas mysich fibroblastów (linia Balb3t3). Ocena działania cytotoksycznego jest wykonywana metodą ilościową za pomocą testu wychwytu czerwieni obojętnej (NRU). Pozwala on zmierzyć ilość wychwyconego barwnika po ekspozycji komórek na badaną substancję, który akumuluje się w lizosomach komórek żywych.

Test przeprowadza się na wszystkich wyrobach medycznych, które mają kontakt z pacjentem oraz surowcach i urządzeniach przechodzących walidację czyszczenia lub pozostałą produkcję.

Badanie drażliwości/drażnienia skóry in-vitro za pomocą modelu rekonstruowanego naskórka ludzkiego (RHE) wg ISO 10993-23

Test podrażnienia skóry in-vitro służy do przewidywania ostrego podrażnienia skóry przez wyroby medyczne. Badanie polega na ekstrakcji wyrobów i materiałów medycznych w soli fizjologicznej oraz oleju sezamowym (zgodnie z ISO10993-12), a następnie wystawieniu na działanie ekstraktu przez określony czas rekonstruowanego ludzkiego naskórka – RHE SkinEthic. Efekt podrażnienia objawia się poprzez wzrost efektu cytotoksyczności ekstraktów na RHE, który jest mierzony ilościowo za pomocą testu MTT. Test MTT umożliwia pomiar aktywności enzymów mitochondrialnych w komórce, co jest wprost proporcjonalne do ilości zredukowanej soli tetrazolowej, a tym samym może być wyznacznikiem żywotności komórek.

 

Uwaga! W JCI nie prowadzimy badań implantów (wyrobów medycznych implantowanych)

Badania na komórkach

  1. Cytotoksyczność za pomocą testu MTT, NRU i oznaczanie IC50
  2. Badanie żywotności komórek w czasie
  3. Badanie stresu oksydacyjnego
  4. Badanie wydzielania czynników wzrostu

Zespół

Kierownik Laboratorium Analiz Biologicznych  

Katarzyna Pocheć

 

Absolwentka biotechnologii na Wydziale Farmaceutycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu oraz studiów podyplomowych Osoba Wykwalifikowana w kontroli jakości produktu leczniczego i wyrobu medycznego na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum w Krakowie. W pracy dyplomowej zajmowała się oceną różnicowania mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących z galarety Whartona w kierunku komórek chrząstki. Pracę zawodową rozpoczynała w Pracowni Inżynierii Szpiku i Banku Komórek w Katowicach, gdzie była zastępcą Osoby Odpowiedzialnej. W 2017 roku przeszła do Jagiellońskiego Centrum Innowacji w celu rozwijania Laboratorium Tkanek i Komórek w standardzie GMP. Obecnie pełni funkcję kierownika Laboratorium Analiz Biologicznych, gdzie jest odpowiedzialna za projektowanie i wykonywanie badań.

 

Kontakt w sprawie oferty: 

K: +48 515 075 500
T: +48 12 297 46 27
E: lukasz.kutrzeba@jci.pl

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.