Incydent w laboratorium JCI - oświadczenie

W dniu 1 września br. na terenie Life Science Parku, w jednym z laboratoriów, wynajmowanych zewnętrznej firmie, doszło do zapalenia mieszaniny reakcyjnej. Mieszanina zapaliła się w trakcie prowadzenia reakcji chemicznej.

W związku z zapaleniem, automatycznie uruchomił się innowacyjny system mgły wodnej oraz alarm II stopnia, co spowodowało wezwanie straży pożarnej. Jeszcze przed przybyciem straży pożarnej, zgodnie z procedurami, dokonano ewakuacji pracowników z całego kompleksu Parku.

Przybyłe na miejsce jednostki straży pożarnej dokonały oględzin, zabezpieczyły teren, po czym stwierdziły brak jakichkolwiek trujących oparów w atmosferze. Po około 30 minutach pracownicy wrócili do pracy.