Badania surowców farmaceutycznych

Uzupełnieniem oferty Jagiellońskiego Centrum Innowacji dla sektora farmaceutycznego są usługi badawcze surowców.

Badania surowców pozwalają na:

 • kontrolę dostawców
 • wykrycie zafałszowań
 • wykrycie zanieczyszczeń, które mogą się pojawić na etapie produkcji, transportu lub przechowywania surowców
 • ocenę przydatności materiału

 

Badania surowców prowadzone są na bazie autorskich metod opracowanych przez JCI lub metod dostarczonych przez Klienta. Na życzenia Klienta, istnieje możliwość rozwinięcia i zwalidowania danej metody z opcją transferu do Klienta.

 

Oferujemy:

 • Ocenę tożsamości półproduktów, wykrywanie zafałszowań surowca z wykorzystaniem:
  • Chromatografii analitycznej
  • Spektrometrii mas (MS)
  • Spektroskopii NMR
  • Spektroskopii w podczerwieni (IR)
  • Spektroskopii Ramana
  • Elektroforezy białek

Techniki MS, NMR i IR są komplementarne i  pozwalają na kompleksową analizę strukturalną związków organicznych.

 

 • Analizę wielkości cząstek z wykorzystaniem:
  • Spektroskopii Ramana
  • Dyfrakcji laserowej (Mastersizer)
 • Analizę chemiczną zanieczyszczeń z wykorzystaniem:
  • Chromatografii analitycznej
  • Spektrometrii mas (MS)
  • Spektroskopii NMR
  • Spektroskopii w podczerwieni (IR)
  • Spektroskopii Ramana
  • Spektroskopii UV-VIS
 • Analizę mikrobiologiczną zanieczyszczeń:
  • Diagnostyka metodami klasycznymi
  • Diagnostyka z wykorzystaniem spektrometru mass typu MALDI TOF
 • Analizę struktur krystalicznych (polimorfizm) z wykorzystaniem:
  • Spektroskopii w podczerwieni (IR)
  • Spektroskopii Ramana
  • Dyfraktometrii proszkowa (XRPD / XRD)

Małgorzata Szczepańska

Specjalista ds. rozwoju

 

Magister farmacji. Absolwentka Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, gdzie specjalizowała się dodatkowo w farmacji przemysłowej. Ukończyła studia podyplomowe Żywienie Kliniczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z wiodących polskich firm farmaceutycznych. Z Jagiellońskim Centrum Innowacji jest związana od 2019 roku, gdzie odpowiada m.in. za kontakty z klientami w zakresie wsparcia procesów badawczo-rozwojowych w farmacji.

 

Kontakt w sprawie oferty: 

K: +48 501 108 058
T: +48 12 297 46 77
E: malgorzata.szczepanska@jci.pl

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.