Polskie startupy opanowują rynek medtech – Raport „Top Disruptors in Healthcare 2022” - Jagiellońskie Centrum Innowacji

Polskie startupy opanowują rynek medtech – Raport „Top Disruptors in Healthcare 2022”

02/03/2022

Ruszyły zapisy na kolejną edycję Raportu „Top Disruptors in Healthcare – przegląd innowacyjnych startupów medycznych w Polsce”, który tworzony jest przez Polską Federację Szpitali, przez działający przy niej zespół Młodych Menedżerów Medycyny oraz spółkę w Zdrowiu. Jest to jedyny w Polsce Raport inwentaryzujący polski rynek medtech.

 

Jednym z głównych celów Raportu jest pomoc w ułatwieniu nawiązywania współpracy między startupami a innymi podmiotami – inwestorami, podmiotami medycznymi, partnerami i klientami końcowymi. Tegoroczna edycja wyróżniać się będzie pogłębionymi statystykami badań, uwzględniającymi aktualne potrzeby startupu, informacje o rozwiązaniu i organizacji, problemów, zespołu, finansowania i ekspansji zagranicznej. Zostanie ona wydana zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

 

Na rynku pojawia się coraz więcej rewolucyjnych rozwiązań medycznych, które oddziałują na sektor ochrony zdrowia, nie tylko polski, ale i zagraniczny. Wciąż jednak istnieje luka informacyjna, która uniemożliwia startupom dalszy rozwój. Raport ma na celu zniwelowanie tej luki poprzez dostęp do pełnej i ustrukturyzowanej wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań technologicznych, których wdrożenie do podmiotów leczniczych i pomoc w pozyskaniu finansowania na dalsze prace badawczo – rozwojowe przyczyni się do wsparcia ekosystemu innowacji i poprawy jakości świadczeń udzielanych pacjentowi, ratując tysiące ludzkich istnień – mówi Ligia Kornowska, Dyrektor Zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali. Tworząc ogólnodostępny Raport, chcemy umożliwić dostęp do rzetelnej, pełnej wiedzy na temat rynku startupów medycznych i nowoczesnych technologii medycznych – dodaje.

 

Mimo istniejącej na rynku medycznym luki informacyjnej, niezwykle pozytywnym zjawiskiem jest, że blisko 70% startupów tworzy swoje rozwiązania we współpracy ze szpitalami. Otwartość szpitali na wdrażanie innowacji i współpracę z młodymi firmami z pewnością wpłynie na szybkość adaptacji rozwiązań w sektorze ochrony zdrowia oraz na poziom gotowości rynkowej rozwiązań prezentowanych przez polskie startupy, które już teraz charakteryzują się wysokim stopniem rozwoju. W 2021 roku 90% z nich miało rynkowy produkt na poziomie co najmniej MVP (Minimum Viable Product), przy czym ponad połowa respondentów oferowała już swój produkt komercyjnie na rynku. Nieco ponad 60 startupów zapowiadało plany internacjonalizacji produktu. Bardzo korzystnym czynnikiem był fakt, że aż 1/3 badanych działała już na rynkach zagranicznych, m.in. poprzez podpisane listy intencyjne, podpisane umowy komercyjne bądź zarejestrowany przychód. Wskazuje to, że polskie startupy zdają sobie sprawę, że rodzimy rynek jest zbyt mały bądź trudno dostępny, aby odnieść liczący się sukces.

 

Zeszłoroczna edycja Raportu

 

Raport „Top Disruptors in Healthcare 2021” spotkał się z ogromnym sukcesem – wzięło w nim udział 115 startupów medycznych, uzyskał także patronat ponad 50 instytucji, w tym wsparcie 11 podmiotów publicznych, kluczowych w środowisku medycznym i wspierających innowacje. Na wyniki zaprezentowane zarówno w I, jak i II edycji powoływano się na licznych konferencjach branżowych i w wielu publikacjach naukowych. Wśród ekspertów wypowiadających się na temat innowacyjnego wpływu Raportu znaleźli się Radosław Sierpiński, Prezes Agencji Badań Medycznych, Maciej Kawecki, Prezes Zarządu Instytutu Polska Przyszłości, a także Małgorzata Oleszczuk, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Istotnym celem Raportu, który twórcy pragną realizować również w tym roku, jest zidentyfikowanie startupów oferujących rozwiązania, które mogą przyczynić się do walki z pandemią COVID – 19 i jej długotrwałymi skutkami. Według statystyk z zeszłorocznej edycji, tylko 12% startupów wskazało, że pandemia nie wpłynęła na ich biznes.

 

Rynek startupów medycznych w Polsce cechuje się gwałtownym rozwojem i rosnącym potencjałem w ostatnich latach, szczególnie w obszarze innowacji medycznych. Najwięcej startupów z II edycji Raportu prezentowało rozwiązania działające w telemedycynie, wspomagane sztuczną inteligencją bądź rozwijające się w dziedzinie zbierania oraz przetwarzania danych medycznych. Poprzez zebranie najważniejszych informacji o startupach Raport ma szansę przyczynić się do rozwoju nowych technologii medycznych i popularyzacji ich stosowania, co wpłynie na jakość opieki prowadzonej nad pacjentem – wskazuje Karolina Kornowska, Koordynatorka III edycji Raportu.

 

III edycja Raportu zostanie opublikowana podczas międzynarodowej Konferencji „AI w zdrowiu”, która odbędzie się w czerwcu 2022 r. Partnerem Głównym tegorocznej edycji Raportu jest Google for Startups. Raport objęty został również patronatem m.in. Agencji Badań Medycznych, Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

 

Kontakt z twórcami Raportu

 

Organizacje zainteresowane współpracą oraz startupy chętne do udziału w III edycji Raportu, zapraszamy do kontaktu z Karoliną Kornowską, Koordynatorką III edycji Raportu „Top Disruptors in Healthcare”, pod adresem e-mail: karolina.kornowska@wzdrowiu.com

 

Zeszłoroczna edycja Raportu dostępna jest tutaj >>>

 

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.