Badania żywności i suplementów diety | Jagiellońskie Centrum Innowacji

Badania żywności i suplementów diety

W oparciu o doświadczony zespół specjalistów oraz unikalną infrastrukturę badawczą, Jagiellońskie Centrum Innowacji oferuje badania laboratoryjne żywności oraz suplementów diety na zlecenie producenta.

Realizujemy zarówno usługi rutynowych oznaczeń i pomiarów, jak i skomplikowane projekty badawcze z zastosowaniem innowacyjnych metod.

 

Badania probiotyków

Jagiellońskie Centrum Innowacji oferuje badania probiotyków o statusie suplementu diety. Badania dają możliwość oceny i porównania jakości produktów probiotycznych. Analizy wykonywane są pod kątem zgodności deklaracji producenta co do zawartości jakościowej i ilościowej mikroorganizmów probiotycznych w kapsułce oraz parametrów jakościowych, które powinny charakteryzować szczepy bakterii probiotycznych. Badania zaprojektowano w oparciu o przegląd literatury naukowej, wytyczne FAO/WHO oraz IPA.

 

W pakiecie dla jednego produktu probiotycznego oferujemy:

 • Oznaczenie ilościowe drobnoustrojów wchodzących w skład suplementu diety na początku i pod koniec daty ważności
 • Oznaczenie jakościowe drobnoustrojów wchodzących w skład suplementu diety
  • potwierdzenie gatunku metodą PCR z gatunkowo specyficznymi starterami lub metodą Sangera z sekwencjonowaniem podjednostki 16S rRNA
  • genotypowanie szczepu w oparciu o metodę elektroforezy w zmiennym polu elektrycznym (ang. Pulsed field gel electrophoresis; PFGE)
 • Określenie antagonizmu zastosowanego szczepu (lub szczepów) probiotycznych względem często występujących bakterii patogennych (Clostridium difficille, Salmonella Typhimurium, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Bacillus cereus) metodą słupkową
 • Oznaczenie przeżywalności w symulowanym środowisku układu pokarmowego in vitro, przy uwzględnieniu parametrów trawienia żołądka i jelita cienkiego
  • przeżywalność w niskim pH
  • przeżywalność w solach żółci
 • Badanie antybiotykooporności wykorzystanego szczepu
  • określenie oporności na antybiotyki: wankomycyna, ciprofloksacyna, gentamycyna, ampicylina, klindamycyna
 • Oznaczenie obecności genów antybiotykooporności na ruchomych częściach genomu

 

Szacunkowa cena pełnego pakietu badań – 12000 zł. Czas realizacji pełnego pakietu badań to ok. 3 miesiące.

Istnieje możliwość wykonania pojedynczych analiz.

 

Dodatkowo, na potrzeby prac badawczo-rozwojowych oferujemy badania żywności w zakresie m.in.:

 • oznaczenia i identyfikacji zanieczyszczeń
 • oznaczenia wartości odżywczej
 • oznaczenia obecności laktozy
 • prób przechowalniczych
 • oznaczenia GMO

INSTYTUT JAKOŚCI JCI

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z ofertą Instytutu Jakości Jagiellońskiego Centrum Innowacji. Instytut Jakości JCI jest  niezależnym ośrodkiem badawczym i opiniotwórczym, którego misją jest promowanie wśród producentów i konsumentów wysokiej jakości suplementów diety, kosmetyków i zdrowej żywności. Misja Instytutu realizowana jest poprzez opiniowanie produktów i wyróżnianie ich Znakiem Jakości JCI, oraz publikacje artykułów popularnonaukowych.

Oferujemy:

 • opiniowanie produktów
 • prowadzenie własnych badań rankingowych
 • publikacje popularnonaukowe

 

Zapraszamy na stronę Instytutu Jakości JCI, gdzie znajdują się:

 • informacje na temat działalności Instytutu Jakości JCI
 • artykuły popularnonaukowe recenzowane przez ekspertów z danej dziedziny
 • broszury informacyjne opracowane na bazie własnych badań
 • informacje na temat wydarzeń branżowych

 

Manager ds. rozwoju 

Dr Agata Mleczkowska 

 

Dr nauk chemicznych. Studia doktoranckie ukończyła w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akadami Nauk, gdzie zajmowała się badaniami związanymi z dziedzictwem kultury. Z Jagiellońskim Centrum Innowacji związana jest od 2018 r., gdzie odpowiada m.in. za kontakt z jednostkami akademickimi, laboratoriami oraz firmami z sektora spożywczego, suplementów diety i surowców.

 

Kontakt w sprawie oferty: 

K: +48 512 785 197
T: +48 12 297 46 12
E: agata.mleczkowska@jci.pl

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.