Zespół i doświadczenie

Paweł Błachno

Prezes Zarządu, Dyrektor Inwestycyjny

 

Od 2004 r. Prezes Zarządu Jagiellońskiego Centrum Innowacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu modeli biznesowych w projektach typu start-up, jak również w zarządzaniu innowacyjnymi projektami na etapie ich komercjalizacji. Doświadczenie zawodowe zdobywał w instytucjach finansowych i doradczych. Zarządzał funduszem zalążkowym, gdzie odpowiadał za procesy inwestycyjne, a następnie nadzór nad spółkami.

W JCI Inwestycje odpowiedzialny za działalność operacyjną funduszu, negocjacje, wybrany model transferu technologii oraz nadzór korporacyjny nad powoływanymi spółkami.

dr Anita Burkat–Dulak

R&D Portfolio Manager

 

Dr nauk chemicznych, ekspert w zakresie pozyskiwania oraz oceny projektów z obszaru life science. W ramach działalności funduszu JCI Venture, uczestniczyła w analizie ponad 400 projektów bazujących na wiedzy z obszaru R&D, z czego 50 przeszło proces due diligence, a 13 przerodziło się w innowacyjne spółki typu start-up, działające w obszarze farmacji, biotechnologii, bioinżynierii oraz badań klinicznych.

Absolwentka Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Akademii Rejestracji Leków. Posiada bogate kontakty w środowisku nauki i biznesu oraz znajomość kwestii regulatorowych i ochrony IP. Z ramienia Jagiellońskiego Centrum Innowacji odpowiada za koordynację procesu rejestracji w projekcie dotyczącym opracowania spersonalizowanych terapii biologicznych.

W JCI Inwestycje odpowiedzialna za budowanie relacji ze środowiskiem innowatorów oraz koordynację działań w ramach fazy proof of principle.

Konrad Gliściński, LL.M

IP Manager, Prawnik

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w konstruowaniu i negocjowaniu umów inwestycyjnych z zakresu komercjalizacji badań naukowych i projektów R&D. W ramach działalności inwestycyjnej funduszu JCI Venture odpowiadał za przygotowywanie struktury powoływanych spółek, zasad ładu korporacyjnego oraz zasad transferu technologii, a następnie za procesy przygotowania strategii związanej z ochroną własności przemysłowej oraz tworzeniem umów związanych z patentami.

W JCI Inwestycje odpowiada za prawną analizę projektów, w szczególności pod kątem praw własności przemysłowej oraz zasad transferu technologii, przygotowywanie i negocjowanie umów akceleracyjnych oraz umów inwestycyjnych w tym Umowy Spółki.

Posiada tytuł LL.M. Master of Laws in Intellectual Property, jest doktorantem w Katedrze Prawa Cywilnego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwent programu TOP 500 Science Management and Commercialization, Stanford Center for Professional Development (IX-XI 2015).

dr Tomasz Wójcik

Broker Technologii

 

Dr nauk farmaceutycznych, specjalista z zakresu oceny projektów bazujących na wiedzy z obszaru farmacji i biotechnologii, ekspert w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Karierę zawodową zaczynał w Grupie Kapitałowej Selvita, gdzie odpowiadał za współpracę z instytucjami naukowymi w zakresie identyfikowania i oceny technologii dotyczących rozwoju cząsteczek, jako potencjalnych kandydatów na leki. W latach 2011 – 2016 pełnił funkcję kierownika w ramach projektów R&D rozwijanych przez Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków.

W JCI Inwestycje odpowiada za kontakty ze środowiskiem innowatorów oraz pozyskiwanie i weryfikację innowacyjnych projektów z obszaru life science.

Absolwent Clinical Research Associates School, IQVIA. Autor kilkunastu publikacji naukowych z dziedziny farmakologii molekularnej.

Łukasz Garlak

Manager Finansowy

 

Ekspert z 10- letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów z obszaru life science. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w funduszu zalążkowym JCI Venture, gdzie uczestniczył we wszystkich etapach wsparcia pomysłodawców we wdrażaniu innowacyjnych projektów na rynek.

Obecnie zaangażowany w procesy zarządzania finansami spółki Jagiellońskie Centrum Innowacji. Ponadto, współpracuje z firmami, wspierając zarządy spółek w kształtowaniu efektywnej polityki finansowej oraz pozyskiwaniu środków finansowych.

W JCI Inwestycje odpowiada za wsparcie pomysłodawców w opracowywaniu koncepcji biznesowych oraz modeli finansowych i ocenie ich opłacalności na potrzeby decyzji inwestycyjnych.

Absolwent programu TOP 500 (University of Cambridge, 2014), członek „Stowarzyszenia TOP500 Innovators”.

Iwona Bobowiec

Specjalista ds. administracyjnych

 

Z Jagiellońskim Centrum Innowacji związana jest od 2016 r., gdzie koordynowała prace Działu Administracji, w tym opracowywanie i obieg dokumentacji oraz zarządzanie pracą biura. Samodzielne prowadziła także Dział Zamówień. Absolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, gdzie w 2015 r. uzyskała tytuł magistra inżyniera na kierunku Ochrona Środowiska.

W JCI Inwestycje odpowiada za kontroling spółek portfelowych na rzecz rad nadzorczych, koordynację procesu ewaluacji projektów oraz wsparcie zespołu w pracy administracyjnej.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.