Zespół i doświadczenie - Jagiellońskie Centrum Innowacji

Zespół i doświadczenie

Prezes, Zarząd JCI

Paweł Błachno

Prezes Zarządu, Dyrektor Inwestycyjny

 

Od 2004 r. Prezes Zarządu Jagiellońskiego Centrum Innowacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu modeli biznesowych w projektach typu start-up, jak również w zarządzaniu innowacyjnymi projektami na etapie ich komercjalizacji. Doświadczenie zawodowe zdobywał w instytucjach finansowych i doradczych. Zarządzał funduszem zalążkowym, gdzie odpowiadał za procesy inwestycyjne, a następnie nadzór nad spółkami.

W JCI Inwestycje odpowiedzialny za działalność operacyjną funduszu, negocjacje, wybrany model transferu technologii oraz nadzór korporacyjny nad powoływanymi spółkami.

Inwestycje

dr Anita Burkat–Dulak

R&D Portfolio Manager

 

Dr nauk chemicznych, ekspert w zakresie pozyskiwania oraz oceny projektów z obszaru life science. W ramach działalności funduszu JCI Venture, uczestniczyła w analizie ponad 400 projektów bazujących na wiedzy z obszaru R&D, z czego 50 przeszło proces due diligence, a 13 przerodziło się w innowacyjne spółki typu start-up, działające w obszarze farmacji, biotechnologii, bioinżynierii oraz badań klinicznych.

Absolwentka Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Akademii Rejestracji Leków. Posiada bogate kontakty w środowisku nauki i biznesu oraz znajomość kwestii regulatorowych i ochrony IP. Z ramienia Jagiellońskiego Centrum Innowacji odpowiada za koordynację procesu rejestracji w projekcie dotyczącym opracowania spersonalizowanych terapii biologicznych.

W JCI Inwestycje odpowiedzialna za budowanie relacji ze środowiskiem innowatorów oraz koordynację działań w ramach fazy proof of principle.

Prawnik

Konrad Gliściński, LL.M

IP Manager, Prawnik

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w konstruowaniu i negocjowaniu umów inwestycyjnych z zakresu komercjalizacji badań naukowych i projektów R&D. W ramach działalności inwestycyjnej funduszu JCI Venture odpowiadał za przygotowywanie struktury powoływanych spółek, zasad ładu korporacyjnego oraz zasad transferu technologii, a następnie za procesy przygotowania strategii związanej z ochroną własności przemysłowej oraz tworzeniem umów związanych z patentami.

W JCI Inwestycje odpowiada za prawną analizę projektów, w szczególności pod kątem praw własności przemysłowej oraz zasad transferu technologii, przygotowywanie i negocjowanie umów akceleracyjnych oraz umów inwestycyjnych w tym Umowy Spółki.

Posiada tytuł LL.M. Master of Laws in Intellectual Property, jest doktorantem w Katedrze Prawa Cywilnego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwent programu TOP 500 Science Management and Commercialization, Stanford Center for Professional Development (IX-XI 2015).

fundusz inwestycyjny

Iwona Bobowiec

Specjalista ds. administracyjnych

 

Z Jagiellońskim Centrum Innowacji związana jest od 2016 r., gdzie koordynowała prace Działu Administracji, w tym opracowywanie i obieg dokumentacji oraz zarządzanie pracą biura. Samodzielne prowadziła także Dział Zamówień. Absolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, gdzie w 2015 r. uzyskała tytuł magistra inżyniera na kierunku Ochrona Środowiska.

W JCI Inwestycje odpowiada za kontroling spółek portfelowych na rzecz rad nadzorczych, koordynację procesu ewaluacji projektów oraz wsparcie zespołu w pracy administracyjnej.

Marcin Jędruch

Manager ds. Zarządzania Projektami

 

Współpracę z Jagiellońskim Centrum Innowacji rozpoczął w 2016 roku jako asystent koordynatora projektu, którego celem było dofinansowanie działań projakościowych realizowanych przez Jagiellońskie Konsorcjum Naukowo – Biznesowe dla Badań Bimolekularnych i Komórkowych (Cell-Mol-Tech) mającego status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego jako ośrodka badań interdyscyplinarnych w obszarze nauk biologicznych, charakteryzującego się z jednej strony wysokim potencjałem badawczym, z drugiej zaś zapewniającego dogodne warunki dla transferu wyników prowadzonych badań do przemysłu.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 2018 roku uzyskał tytuł Magistra Biotechnologii na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. W JCI odpowiada za wyszukiwanie, analizowanie oraz pozyskiwanie potencjalnych źródeł finansowania dla spółki w ramach krajowych i europejskich funduszy strukturalnych, w tym na potrzeby projektów B+R dotyczących niekomercyjnych badań klinicznych realizowanych w Centrum Badań Klinicznych JCI. Oprócz tego, odpowiedzialny jest za kontakty z potencjalnymi partnerami biznesowymi w zakresie działań B+R, analizy potrzeb rynku oraz udział w pracach związanych z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.