Projektowanie i dokumentacja - Jagiellońskie Centrum Innowacji

Projektowanie i dokumentacja

Jagiellońskie Centrum Innowacji wspólnie z partnerami działającymi na rynku healthcare oferuje kompleksową usługę dla podmiotów  zainteresowanych realizacją eksperymentów biomedycznych z udziałem uczestników (zdrowych i chorych). Usługa ta obejmuje projektowanie, realizację oraz nadzór:

 

 • eksperymentów badawczych
 • badań klinicznych
 • badań obserwacyjnych

 

Obszary objęte kompleksową usługą to: wyroby medyczne/urządzenia medyczne, w tym oprogramowania; wyroby IVD, wyroby medyczne „quasi faramaceutyczne”, aplikacje healthcare, rozwiązania well-being, produkty lecznicze.

 

Realizacja projektów z udziałem ochotników (zdrowych i/lub chorych) będzie się odbywać w oparciu o infrastrukturę Centrum Badań Klinicznych JCI oraz w wybranych ośrodkach partnerskich. Etap związany z przygotowaniem dokumentacji projektu będzie realizowany we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, posiadającymi wieloletnie doświadczenie w zakresie:

 • projektowania
 • zarządzania
 • monitorowania
 • oraz regulatory w obszarze badań klinicznych.

 

 

Proces ewaluacji projektu:

 

 

 

Kompleksowa usługa obejmuje następujące działania

 • Przygotowanie dokumentacji eksperymentu badawczego lub badania klinicznego m.in. broszury badacza, protokołu badania klinicznego oraz uzyskanie zgód Komisji Bioetycznej oraz Urzędu Rejestracji Produktów, w tym:
  • przygotowanie świadomej zgody pacjenta
  • przygotowanie dzienników pacjenta
  • przygotowanie karty obserwacji klinicznej (CRF, eCRF)
 • Realizacja projektu w CBK JCI oraz AWF
 • Zarządzanie projektem, plan rekrutacji, plan monitoringowy

 

Ponadto w ramach dodatkowych usług wsparcia dla projektów z obszaru wyrobów medycznych oferujemy:

 • ocenę funkcjonalności projektu wyrobu medycznego z wymaganiami Rozporządzenia MDR i identyfikację ścieżki oceny zgodności
 • koordynację i nadzór procesu projektowania wyrobów medycznych
 • opracowanie dokumentacji technicznej zgodnej z MDR aneks II + III
 • produkcję wyrobów medycznych substancyjnych i kosmetycznych, o ile dotyczy
 • pomoc przy zaplanowaniu i koordynowaniu badań laboratoryjnych – posiadamy 6 laboratoriów wyposażonych w aparaturę analityczna więcej informacji tutaj >>>

 

 

Zapoznaj się z ofertą badań klinicznych wyrobów medycznych >>>

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.