Od cząsteczki do apteczki, czyli o długiej drodze produktu leczniczego - Jagiellońskie Centrum Innowacji

Małgorzata Szczepańska