Rozwiązania techniczne - Jagiellońskie Centrum Innowacji

Rozwiązania techniczne

Elastyczność adaptacji 

 

Oferowana powierzchnia pozwala na dowolną modyfikację układu pomieszczeń, podyktowaną rodzajem prowadzonych prac. Firmy działające w Parku prowadzą szerokie spektrum badań i dysponują często zróżnicowanym sprzętem. Decyduje to o potrzebie spełnienia przez budynki wszelkich wymogów technologicznych i zachowania ciągłości procedur laboratoryjnych. W przypadku gdy powstaje konieczność rozbudowy lub re-aranżacji powierzchni, JCI zapewnia wsparcie projektowe i techniczne zarówno nowym jak i już obecnym lokatorom.

Modularność powierzchni

 

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technicznym, powierzchnia laboratoryjna Parku została zaprojektowana z możliwością aranżacji przestrzeni. W zależności od przeznaczenia wynajętego obszaru, można dokonać podziału na moduły o rozmiarze min. 100 m2. Przykładowo, do 550 m2 jednolitej powierzchni wykonuje się 4 ścianki działowe, uzyskując 5 pomieszczeń o powierzchni około 110 m2. Można zastosować także inne proporcje i uzyskać pomieszczenia o powierzchni 50 + 200 + 300 m2. Pozwala to na wydzielenie stref dla prowadzonych badań i przygotowanie wybranych powierzchni np. pod pomieszczenie typu „Clean Room”.

Wysokość kondygnacji i nośność podłóg

 

Odpowiednia wysokość kondygnacji zapewnia dogodną przestrzeń dla przeprowadzenia instalacji przeciwpożarowej, systemu wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania, a także rozszerza możliwości aranżacyjne pomieszczeń laboratoryjnych. Z uwagi na możliwość ulokowania w laboratoriach ciężkiego sprzętu, podniesiono nośność podłóg do wytrzymałości pozwalającej na instalację urządzeń o wadze do 2000 kg. Konstrukcja budynku przewiduje także ewentualne komplikacje związane z transportem i wstawianiem urządzeń. Istnieje możliwość wprowadzenia ich do pomieszczeń przez dach lub ścianę boczną.

Ciągi techniczne

 

Poza powierzchnią przypisaną do laboratoriów, projektanci budynku zaplanowali rozmieszczenie dodatkowych ciągów technicznych (szachtów). Są to przestrzenie pozwalające na rozszerzenie instalacji sanitarnych i elektrycznych doprowadzanych do poszczególnych pomieszczeń. Takie rozwiązanie zabezpiecza sytuację, w której potrzeby lokatorów okażą się wyższe niż pierwotnie zakładano.

HVAC i wymiana powietrza

 

Odpowiednio częsta wymiana powietrza w pomieszczeniach laboratoryjnych jest jednym z kluczowych czynników bezpiecznej i efektywnej pracy. W Parku zastosowano system rozwiązań technicznych, pozwalający jednocześnie na utrzymanie stałej temperatury (klimakonwektory indukcyjne) i wysoki współczynnik wymiany powietrza dochodzący nawet do 22 wymian powietrza na godzinę.

Zasilanie elektryczne

 

Budynki posiadają stację transformatorowo-rozdzielczą i są niezależnie zasilane dwoma liniami kablowymi (zasilanie podstawowe i rezerwowe) z GPZ Kampus. Każde z przyłączy jest w stanie przenieść pełną moc potrzebną dla całego obiektu. Na potrzeby zasilania rezerwowego, przewidziano generator diesla, przyłączony do sekcji napięć gwarantowanych rozdzielni niskiego napięcia 0,4kV o mocy 400kVA. JCI zapewnia moc elektryczną 14kW z zasilania podstawowego oraz 11kW z zasilania gwarantowanego (rezerwowanego przez agregat prądotwórczy). Do każdej wynajmowanej powierzchni doprowadzona jest linia kablowa zasilająca 3×230/400V, pracująca w systemie sieci TN-S. Linia doprowadzona jest do punktu podłączeniowego, zlokalizowanego w lokalu najemcy w miejscu przewidywanej rozdzielnicy zasilania podstawowego i zasilania rezerwowego.

Ochrona przeciwpożarowa i system mgły wodnej

 

W przypadku pożaru i akcji gaśniczej prowadzonej tradycyjnymi metodami, sprzęt laboratoryjny narażony jest na znaczne uszkodzenia. Park jest jedną z pierwszych inwestycji w Polsce wyposażonych w instalację tryskaczową w systemie HI-FOG (mgła wodna). System zrealizowano w oparciu o rozwiązania fińskej firmy Marioff Corporation. W przypadku gaszenia pożarów tradycyjną instalacją tryskaczową uszkodzone może zostać nawet 90% urządzeń. W technologii HI-FOG wartość ta wynosi około 10%.

Biosafety levels

 

Dla różnych rodzajów działalności laboratoryjnej stosuje się odmienne poziomy tzw. bio-bezpieczeństwa (Biosafety Levels), uzależnione od szkodliwości drobnoustrojów, z którymi pracuje dane laboratorium. Na istniejące 4 grupy ryzyka, w Parku możliwe jest przygotowanie laboratorium w standardzie BSL-3.

Powierzchnie wspólne

 

Powierzchnie wspólne stanowią 25% powierzchni Parku. Do dyspozycji lokatorów są salki konferencyjne, pokoje spotkań, zaplecze socjalne, a także szatnie, ciągi techniczne, strefy dostaw i strefy magazynowania odpadów.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.