Badania bioproduktów probiotycznych przeznaczonych dla rolnictwa - Jagiellońskie Centrum Innowacji

Badania bioproduktów probiotycznych przeznaczonych dla rolnictwa

09/03/2023

Rośliny, podobnie jak ludzie czy zwierzęta, nigdy nie są same, towarzyszą im bowiem drobnoustroje, znane jako roślinne mikroorganizmy probiotyczne. Mimo, że definicja probiotyków kojarzy nam się głównie z suplementami diety dostępnymi dla ludzi, to pojęcie to mocno „zakorzeniło się” (dosłownie i w przenośni) także w sektorze rolniczym.

 

 

 

 

Przetrwanie ludzi i zwierząt od zawsze silnie uzależnione było od współistnienia królestwa roślin.  Narastające problemy związane ze wzrostem liczby ludności na świecie, zmianami klimatycznymi czy degradacją gleb doprowadziły do ciągłej potrzeby utrzymywania wysokich plonów. Z tego powodu stosowanie środków chemicznych, takich jak pestycydy i nawozy, stało się bardzo powszechną praktyką, co niestety miało negatywny wpływ na zanieczyszczenie wód i gleby, a w konsekwencji na zdrowie ludzi i zwierząt. Jedną ze strategii ograniczania wykorzystania pestycydów było stosowanie alternatywnych produktów opartych na probiotycznych mikroorganizmach roślinnych, mających zastosowanie jako bioprotektanty, bionawozy czy biostymulatory wzrostu roślin.

 

Rozwój sektora bioproduktów probiotycznych spowodował, że producenci z branży agro coraz mocniej koncentrują się na tworzeniu lub ulepszaniu biopreparatów o mikroorganizmy o potwierdzonych właściwościach funkcjonalnych. Bardzo istotne, z punktu widzenia producenta, jest także dobieranie szczepów o wysokim potencjalne technologicznym, czyli niewrażliwych na procesy produkcyjne i stabilnych w formulacji końcowej przez cały okres ważności produktu. Ocena przydatności produktu jest bardzo ważnym aspektem, dlatego wytwórcy zobligowani są do przeprowadzenia badań jakościowych i ilościowych produktów zawierających drobnoustroje probiotyczne.

 

W Jagiellońskim Centrum Innowacji wspieramy w badaniach sektor agro i z powodzeniem prowadzimy badania mające na celu:

  • oznaczenie ogólnej liczby drobnoustrojów probiotycznych w biopreparatach jedno- i wieloszczepowych;
  • potwierdzenie przynależności rodzajowej/gatunkowej drobnoustrojów probiotycznych w wykorzystaniem techniki MALDI TOF.

 

Zapraszamy do współpracy:

Agnieszka Serwinowska

K: +48 797 611 171
E: agnieszka.serwinowska@jci.pl

 

 

Więcej informacji na temat analiz prowadzonych w Laboratorium Mikrobiologicznym >>> 

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.