Klaudyna Wlazło-Skrypnik | Rejestratorka | Centrum Badań Klinicznych JCI

tel.:

+48 12 340 24 02

mob.:

+48 512 047 678

email:

cbk@jci.pl

Jagiellońskie Centrum Innowacji

LIFE SCIENCE PARK ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków

www.cbkjci.pl

fb

in

Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. Kapitał zakładowy 11 667 900,00 zł; Krajowy Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000212725; NIP: 676-226-66-85

Administratorem danych osobowych jest spółka Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia bieżącej korespondencji. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, dostępne są na stronie internetowej www.jci.pl

Ta wiadomość zawiera informacje poufne i jest przeznaczona wyłącznie dla wymienionej osoby. Jeśli nie jesteś wymienionym adresatem tej wiadomości, nie powinieneś jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować. Proszę o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, informujemy, że jej ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w związku z treścią tej wiadomości jest surowo wzbronione.