Zespół

Zarząd

Paweł Błachno
CEO, prezes zarządu

+48 12 297 46 00
jci@jci.pl

Badania i Rozwój, Instytut Jakości JCI

dr Łukasz Kutrzeba
dyrektor rozwoju/dyrektor Instytutu Jakości JCI

+48 12 297 46 27
lukasz.kutrzeba@jci.pl

Finanse i administracja

Marek Bartosz
dyrektor administracyjno-finansowy

+48 12 297 46 22
marek.bartosz@jci.pl

Promocja i marketing

Aleksandra Piotrowska
dyrektor ds. promocji i marketingu

+48 12 297 46 04
aleksandra.piotrowska@jci.pl

Centrum Badań Klinicznych JCI

       

dr hab. Wojciech Cyrul       dr hab. n.med. Tomasz Miszalski-Jamka
dyrektor naczelny               dyrektor ds. medycznych i badawczych

+48 12 340 24 02             +48 12 340 24 02
wojciech.cyrul@jci.pl         tomasz.miszalski@jci.pl

Przedszkole JCI

Aleksandra Król
dyrektor Przedszkola JCI

+48 12 297 46 00
aleksandra.krol@jci.pl