Władze

Założycielem i jedynym udziałowcem JCI jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, który posiada 100% udziałów w spółce. Jednoosobowy zarząd reprezentowany jest przez p. Prezesa Pawła Błachno.


W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Prof. dr hab Zbigniew Madeja - Członek Rady Nadzorczej

Prof. dr hab. inż. Marek Skomorowski - Członek Rady Nadzorczej

Prof. dr hab. inż. Maciej Ogorzałek - Członek Rady Nadzorczej

Prof. dr hab. Piotr Jedynak - Członek Rady Nadzorczej

dr Gabriela Konopka-Cupiał - Członek Rady Nadzorczej


Zgromadzenie Wspólników tworzy Uniwersytet Jagielloński, reprezentowany przez JM Rektora UJ, Prof. Wojciecha Nowaka.