Władze

Założycielem i jedynym udziałowcem JCI jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, który posiada 100 % udziałów w spółce. Jednoosobowy zarząd reprezentowany jest przez p. Prezesa Pawła Błachno.


W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  • Prof. Stanisław Kistryn - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Prof. Piotr Tworzewski - Członek Rady Nadzorczej
  • Prof. Zbigniew Madeja - Członek Rady Nadzorczej
  • Prof. Kazimierz Strzałka - Członek Rady Nadzorczej
  • Teresa Kapcia - Członek Rady Nadzorczej

Zgromadzenie Wspólników tworzy Uniwersytet Jagielloński, reprezentowany przez JM Rektora UJ, Prof. Wojciecha Nowaka.