Uroczyste otwarcie Life Science Parku za nami!

W dniu 9 października, po zakończonej w zeszłym roku rozbudowie, odbyło sie uroczyste otwarcie Life Science Parku.

W ceremonii uroczystego otwarcia udział wzięli m.in. Jego Magnificencja Rektor UJ, Prof. Wojciech Nowak, Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Prof. Jacek Guliński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przedstawiciele władz lokalnych.

Paweł Błachno, Prezes Jagiellońskiego Centrum Innowacji, w swoim wystąpieniu nawiązał do roku 2009 i dnia otwarcia pierwszego budynku Parku: - Porównywałem wówczas Kraków do Doliny Krzemowej, głęboko wierząc, że wykorzystując potencjał regionu i infrastrukturę Life Science Parku wraz z jego usługami, stworzymy w tym miejscu własną, polską dolinę Life Science. Dziś wiem, że nam się udało. Obecnie, Life Science Park to nowoczesny kompleks z infrastrukturą i ofertą, która w środowisku life science nie ma sobie równych nie tylko w regionie, ale i całym kraju, a Kraków i region małopolski nazywane są polską doliną biotechnologiczną, z czego jestem bardzo dumny.

Rektor UJ, Prof. Wojciech Nowak zwracał uwagę na wyzwania jakie stoją przed uczelniami w zakresie łączenia nauki z biznesem. - Park Life Science to połączenie dwóch sfer: uczelni publicznej i biznesu. Tego typu przedsięwzięcia niosą nie tylko wyzwania i ryzyko, ale też wymagają zaangażowania. Ludziom, którzy w tę pracę potrafią się zaangażować i doprowadzić do realizacji idei w naszych warunkach, należą się Oscary - mówił.

W podobnym tonie wypowiadała się również Minister Iwona Wendel: - Taka droga jest przed naszą nauką i naszymi przedsiębiorcami. Jeżeli chcemy mówić o gospodarce opartej na wiedzy, o komercjalizacji prac badawczo rozwojowych, to musimy patrzeć, co się dzieje w tym parku.

Oficjalną część uroczystości zakończyła Loża Innowatorów, debata, w której udział wzięli przedstawiciele spółek będących lokatorami Life Science Parku oraz pomysłodawcy ze spółek powiązanego z JCI funduszu JCI Venture.