Konkurs na członka Zarządu - ogłoszenie wyników

Rada Nadzorcza JCI, działająca jako Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodniczący:   Prof. dr hab. Stanisław Kistryn

Członkowie:          Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka

                               Prof. dr hab. Zbigniew Madeja

                               Mgr Teresa Kapcia

                               Prof. dr hab. Piotr Tworzewski

po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w drodze uchwały nr 13/2017 wybrała Pana Pawła Błachno na członka Zarządu Spółki JCI sp. z o.o.

Jednocześnie Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć Panu Pawłowi Błachno funkcję Prezesa Zarządu Spółki.