Komórki macierzyste w medycynie regeneracyjnej

8 grudnia 2017 r. na terenie Life Science Parku, Jagiellońskie Centrum Innowacji zorganizowało konferencję dotyczącą najnowszych zagadnień z zakresu ortobiologii oraz wykorzystania komórek macierzystych w medycynie. Konferencja skierowana była w szczególności do lekarzy i naukowców zajmujących się rozwojem terapii bazujących na komórkach macierzystych oraz ich implementacją do praktyki klinicznej.

Do udziału w wydarzeniu i podzieleniu się swoimi doświadczeniami zaprosiliśmy wielu znamienitych gości. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. dr hab. n. med. Ewa Zuba-Surma, prof. UJ (Zakład Biologii Komórki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Laboratorium Biotechnologii Komórek Macierzystych, Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ, Kraków), prof. dr hab. Marcin Majka (Kierownik Zakładu Transplantologii Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii Instytutu Pediatrii, Wydział Lekarski UJ CM, Kraków) prof. nadzw. dr hab. n. med. Zbigniew Żuber (Oddział Dzieci Starszych z Pododdziałem Neurologicznym, Reumatologicznym, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie), dr n. med. Bogdan Batko (Ordynator Oddziału Reumatologii, Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla / Małopolskie Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji, Kraków), prof. dr hab. med. Stanisław Kwiatkowski (Klinika Neurochirurgii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie), prof. dr hab. Julian Dutka oraz dr n. med. Łukasz Dutka (Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego, Kraków)

Podczas konferencji omawiano przede wszystkim kwestie dotyczące wytwarzania produktu ATMP na potrzeby badań klinicznych oraz skuteczności innowacyjnych terapii wykorzystania komórek macierzystych w reumatologii, rekonstrukcji ubytków tkanek miękkich oraz w leczeniu choroby zwyrodnieniowej i urazów rdzenia.

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za udział w naszym wydarzeniu. Szczególne podziękowania za merytoryczną ucztę kierujemy do wszystkich prelegentów.

Zapraszamy do obejrzenia materiałów z wydarzania: video podsumowującego konferencję oraz wywiadów z prof. dr hab. Marcinem Majką i prof. nadzw. dr hab. n. med. Zbigniewem Żuberem.