BGK wspiera MŚP w uzyskaniu kredytu!

Przypominamy, że BGK stworzył Fundusz Gwarancyjny w celu ułatwienia przedsiębiorcom otrzymania kredytu. O korzyściach dla przedsiębiorców z tego tytułu pisaliśmy tutaj.

Warto dodać, że od sierpnia br. BGK rozszerzyło swoją ofertę o gwarantowanie kredytów w rachunku bieżącym. W tym przypadku przedsiębiorcy mogą uruchamiać kredyt bez zanoszenia faktur do banku, co stanowi znaczące ułatwienie.

Więcej informacji:
Łukasz Garlak, Jagiellońskie Centrum Innowacji
T: +48 12 297 46 23 K: +48 571 336 009 E: lukasz.garlak@jci.pl