Znak Jakości JCI

Instytut Jakości JCI wyróżnia Znakiem Jakości JCI suplementy diety, kosmetyki oraz zdrową żywność. Wyróżniamy produkty wyłącznie o najwyższej jakości, którą sami weryfikujemy badaniami. Kryteria badań dla każdego produktu dobierane są indywidulanie.Znak Jakości JCI poparty jest opinią na temat produktu, zawierającą opis produktu wraz z wynikami przeprowadzonych badań i rekomendacją Insytutu. Na życzenie klienta, Znak Jakości JCI wraz opinią mogą zostać wydane w języku angielskim. 


Wyróżnienie Znakiem Jakości JCI

  • przyjęcie zgłoszenia produktu do oceny
  • spotkanie połączone z prezentacją produktu przez stronę zgłaszającą
  • dobór badań, omówienie warunków umowy
  • realizacja badań, analiza wyników, konsultacje eksperckie
  • decyzja o wyróżnieniu produktu Znakiem Jakości JCI