Kontakt

dr Łukasz Kutrzeba, dyrektor Instytutu Jakości JCI
T: 12 297 46 27  K: +48 515 075 500, E: lukasz.kutrzeba@jci.pl

Arkadiusz Dobosz, analityk produktu
T: 12 297 46 97  E: arkadiusz.dobosz@jci.pl