Konkursy

Instytut Jakości Jagiellońskiego Centrum Innowacji wraz z Wydziałem Biofizyki, Biochemii i Biotechnologii UJ, ogłaszają konkurs na najlepszą pracę magisterską o charakterze wdrożeniowym. Celem konkursu jest podniesienie jakości powstających na Wydziale Biofizyki, Biochemii i Biotechnologii prac dyplomowych, pisanych przez studentów studiów magisterskich oraz wyłonienie prac o istotnym potencjale aplikacyjnym.

Do konkursu mogą przystąpić studenci studiów magisterskich z Wydziału Biofizyki, Biochemii i Biotechnologii UJ, którzy obronili pracę magisterskie w terminie 1 stycznia - 30 czerwca 2016 roku.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami

Materiały do pobrania dla uczestników konkursu