Diagnostyka Medyczna

Analiza mikrobiologiczna:

W laboratoriach Jagiellońskiego Centrum Innowacji wykonywane są analizy mikrobiologiczne materiałów biologicznych, farmaceutycznych i środowiskowych. Diagnostyka prowadzona jest metodą klasyczną (posiew na podłoże, hodowla, ocena mikroskopowa) oraz nową metodą diagnostyczną z wykorzystaniem spektrometrii mas typu MALDI TOF.

Barwienie i ocena mikroskopowa preparatów:

  • automatyczne barwienie preparatów metodą Grama; aparat do automatycznego barwienia PreviColour (bioMerieux)
  • ocena mikroskopowa preparatów mikrobiologicznych; identyfikacja mikroskopowa drobnoustrojów, ocena stopnia czystości materiałów z użyciem mikroskopu biologicznego prostego z aparatem i kamerą (Nikon, Eclipse Ni-U)
  • posiew materiału; automatyczne wykonywanie szeregu rozcieńczeń 5 x 1/10 i automatycznego posiewu na płytce Petriego, z policzalnym zakresem od 30 do   jtk/ml.; aparat Spiral Dilute (Interscience)
  • automatyczne liczenie kolonii i stref zahamowania wzrostu wg EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) wraz z analizą statystyczną wyników;automatyczny licznik Scan 1200 automatic HD colony Counter (Interscience)
  • wykonywanie fotografii makroskopowych wyhodowanych drobnoustrojów; statyw do makrofotografii 5206 (Kaiser)


Identyfikacja mikroorganizmów z użyciem spektrometru mas typu MALDI TOF

  • identyfikacja bakterii, grzybów drożdżopodobnych, grzybów strzępkowych i pleśniowych przeprowadzana techniką spektrometrii mas typu MALDI – TOF z użyciem desorpcji/jonizacji laserowej wspomaganej matrycą z analizatorem czasu przelotu; Spektrometr masowy typu MALDI-TOF, Microflex LT, Maldi Biotyper (Bruker)


Identyfikacja drobnoustroju wykonywana jest w trakcie kilku minut, w porównaniu z 24-48 godzinnym czasem potrzebnym do identyfikacji drobnoustroju metodami konwencjonalnymi. Zestaw białek tzw. „molekularny odcisk palca” drobnoustroju porównywany jest z wzorcowymi profilami białek szczepów referencyjnych, umożliwiając identyfikację badanego szczepu. Do wykonania badania wystarcza już pojedyncza kolonia.