Identyfikacja mikroorganizmów MALDI TOF MS

Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. oferuje identyfikację bakterii, grzybów drożdżopodobnych, strzępkowych i dermatofitów. Analiza przeprowadzana jest techniką spektrometrii mas typu MALDI-TOF z użyciem desorpcji/jonizacji laserowej, wspomaganej matrycą z analizatorem czasu przelotu przy użyciu spektrometru masowego typu MALDI-TOF Microflex LT firmy Bruker.

Identyfikacja drobnoustroju wykonywana jest w trakcie kilku minut, na podstawie unikatowego profilu białkowego mikroorganizmów (białka rybosomalne), tzw. molekularny „odcisk palca”, co w porównaniu z 24-48 godzinnym czasem potrzebnym do oznaczenia drobnoustrojów metodami konwencjonalnymi jest dużą oszczędnością czasu (grzyby strzępkowe i dermatofity wymagają wcześniejszego namnożenia w płynnym podłożu sabourauda).

Obszerna, ciągle aktualizowana baza danych ponad 2300 gatunków pozwala zidentyfikować nawet mikroorganizmy wykazujące słabe właściwości biochemiczne, na których oparta jest identyfikacja większości testów mikrobiologicznych.