Dane techniczne

Powierzchnie wspólne

Powierzchnie wspólne stanowią 25% powierzchni Parku. W ich ramach lokatorzy Parku mają możliwość organizacji spotkań, szkoleń i konferencji. Do dyspozycji lokatorów Parku są także szatnie dla pracowników, ciągi techniczne, strefy dostaw i strefy magazynowania odpadów.

Elastyczność adaptacji

Oferowana powierzchnia pozwala na dowolną modyfikację układu pomieszczeń, podyktowaną rodzajem prowadzonych prac. Firmy działające w Parku dysponują często zróżnicowanym sprzętem i prowadzą szerokie spektrum badań. Decyduje to o potrzebie spełnienia przez budynek wszelkich wymogów technologicznych i zapewnieniu zachowaniu ciągłości procedur laboratoryjnych. W przypadku gdy powstaje konieczność rozbudowy lub re-aranżacji powierzchni, JCI zapewnia wsparcie projektowe i techniczne zarówno nowym lokatorom jak i firmom działającym.

Modularność powierzchni

Dzięki zostosowanym rozwiązaniom technicznym, powierzchnia laboratoryjna Parku została zaprojektowana z możliwością dowolnej aranżacji przestrzeni. W zależności od przeznaczenia wynajętego obszaru, można dokonać podziału na moduły o rozmiarze min. ok. 100 m2. Przykładowo, do 550 m2 jednolitej powierzchni wykonuje się 4 ścianki działowe, uzyskując 5 pomieszczeń o powierzchni około 110 m2. Można także zastosować inne proporcje i uzyskać np. pomieszczenia o powierzchni 50 + 200 + 300 m2. Pozwala to na wydzielenie stref dla prowadzonych badań lub przygotowanie wybranych pomieszczeń np. jako „Clean Room”.

Wysokość kondygnacji i nośność podłóg

Odpowiednia wysokość kondygnacji zapewnia dogodną przestrzeń dla przeprowadzenia instalacji przeciwpożarowej, systemu wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania, a także rozszerza możliwości aranżacyjne pomieszczeń laboratoryjnych. Z uwagi na możliwość ulokowania w laboratoriach ciężkiego sprzętu, podniesiono nośność podłóg do wytrzymałości pozwalającej na instalację urządzeń o wadze 2000 kg. Konstrukcja budynku przewiduje także ewentualne komplikacje związane z transportem i ustawianiem urządzeń. Istnieje możliwość wprowadzenia ich do pomieszczeń przez dach lub ścianę boczną (po uprzednim demontażu ścian okiennych).

Ciągi techniczne

Poza powierzchnią przypisaną do laboratoriów, projektanci budynku zaplanowali rozmieszczenie dodatkowych ciągów technicznych (szachtów). Są to przestrzenie pozwalające na rozszerzenie instalacji sanitarnych i elektrycznych doprowadzanych do poszczególnych pomieszczeń. Takie rozwiązanie zabezpiecza sytuację, w której potrzeby lokatorów będą wyższe w trakcie działania na terenie Parku niż pierwotnie zakładano.

HVAC i wymiana powietrza

Odpowiednio częsta wymiana powietrza w pomieszczeniach laboratoryjnych jest jednym z kluczowych czynników bezpiecznej i efektywnej pracy. W Parku zastosowano system rozwiązań technicznych, pozwalający jednocześnie na utrzymanie stałej temperatury (klimakonwektory indukcyjne) i wysoki współczynnik wymiany powietrza dochodzący nawet do 22 wymian powietrza.

Zasilanie elektryczne

Budynki posiadają stację transformatorowo-rozdzielczą i są niezależnie zasilane dwoma liniami kablowymi (zasilanie podstawowe i rezerwowe) z GPZ Kampus. Każde z przyłączy jest w stanie przenieść pełną moc potrzebną dla całego obiektu. Dla potrzeb zasilania najemców oraz dla urządzeń wymagających zasilania rezerwowego przewidziano generator diesla przyłączony do sekcji napięć gwarantowanych rozdzielni niskiego napięcia 0,4kV o mocy 400kVA. JCI zapewnia moc elektryczną 14kW z zasilania podstawowego oraz 11kW z zasilania gwarantowanego (rezerwowanego przez agregat prądotwórczy). Do każdej wynajmowanej powierzchni jest doprowadzona linia kablowa zasilająca 3x230/400V, pracująca w systemie sieci TN-S, doprowadzona do punktu podłączeniowego zlokalizowanego w lokalu najemcy w miejscu przewidywanej rozdzielnicy zasilania podstawowego i zasilania rezerwowego.

Ochrona przeciwpożarowa i system mgły wodnej

W przypadku pożaru i akcji gaśniczej prowadzonej tradycyjnymi metodami, sprzęt laboratoryjny i efekty pracy laboratorium narażone zostają na znaczne uszkodzenia. Park jest jedną z pierwszych inwestycji w Polsce wyposażonych w instalację tryskaczową w systemie HI-FOG (mgła wodna). System zrealizowano w oparciu o rozwiązania fińskej firmy Marioff Corporation. W przypadku gaszenia pożarów tradycyjną instalacją tryskaczową uszkodzone może zostać nawet 90% urządzeń. W technologii HI-FOG wartość ta wynosi około 10%.

BioSafety Level

Dla różnych rodzajów działalności laboratoryjnej przewiduje się odmienne poziomy tzw. bio-bezpieczeństwa (Biosafety Levels) uzależnione od agresywności organizmów, z którymi pracuje dane laboratorium. Przyjęto, że organizmy te można podzielić na 4 grupy ryzyka, określające stopień wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt. W przypadku powierzchni Parku możliwe jest przygotowanie laboratorium w standardzie BSL-3.