Centrum Badań Klinicznych JCI

Centrum Badań Klinicznych JCI jest ośrodkiem wyspecjalizowanym w prowadzeniu badań klinicznych oraz projektów badawczo-rozwojowych z zakresu medycyny i nauk pokrewnych.

Centrum Badań Klinicznych JCI dysponuje:

 • ultranowocześnie zaadaptowaną powierzchnią 750m2
 • najnowszej generacji sprzętem diagnostycznym (m.in. MR, CT, USG, Densytometr)
 • nowoczesym blokiem zabiegowym z USG i salą łóżkową
 • wysoko wykwalifikowanym personelem medycznym i badawczym

Szczegółowa oferta wynajmu infrastruktury Centrum Badań Klinicznych JCI znajduje się tutaj.

Centrum Badań Klinicznych JCI prowadzi i nadzoruje realizację badań klinicznych (fazy I – IV) na zlecenie sponsora we wszystkich specjalnościach medycznych.

Zespół Centrum Badań Klinicznych JCI tworzą wysokiej klasy specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu badań klinicznych, działalności badawczo-rozwojowej oraz ochronie zdrowia. W skład personelu badawczego i naukowego wchodzą m.in. lekarze wielu specjalności medycznych, pielęgniarki badań klinicznych, koordynatorzy badań klinicznych, fizycy medyczni, technicy elektroradiologii i sekretarki medyczne.

Kadra badawcza posiada kompleksowe doświadczenie w realizowaniu badań klinicznych. Do priorytetów zespołu należy maksymalna dbałość o bezpieczeństwo uczestników badań, wysokie poziomy rekrutacji oraz uzyskanie dla sponsora danych o najwyższej jakości. Wszyscy członkowie personelu badawczego przechodzą regularne szkolenia z zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP).

Przewaga konkurencyjna:

 • możliwość prowadzenia badań klinicznych od wczesnego etapu projektowego po fazę realizacji
 • najnowszej generacji sprzęt diagnostyczny (m.in. MR, CT, USG, Densytometr)
 • lokalizacja na terenie specjalistycznego kompleksu Life Science Parku
 • maksymalne skrócenie procesu decyzyjnego i czasu do rekrutacji uczestników badania
 • wysokie poziomy rekrutacji uczestników badań
 • bogata sieć kontaktów ze szpitalami, przychodniami oraz grupowymi i indywidualnymi praktykami lekarskimi
 • kompleksowo wykwalifikowany personel badawczy na wszystkich szczeblach
 • pomieszczenia dedykowane dla potrzeb monitorów badań klinicznych i audytorów


Zapraszamy do współpracy firmy CRO (Clinical Research Organisation), firmy farmaceutyczne oraz ośrodki naukowe.

Więcej informacji na www.cbkjci.pl

Kontakt:
Centrum Badań Klinicznych JCI
Life Science Park
ul. Bobrzyńskiego 14
30-348 Kraków
T: +48 12 340 24 02 F: +48 12 340 24 03
E-mail: cbk@jci.pl