Artykuły popularnonaukowe

Artykuły popularnonaukowe, pisane są pod patronatem Instytutu Jakości JCI, umożliwiają transfer wiedzy ze środowiska akademickiego do konsumentów. Artykuły mają charakter społeczny i edukacyjny, stanowią także realną pomoc dla konsumentów w podejmowaniu decyzji o zakupie danej kategorii produktów. 

Artykuły pisane są przez studentów i doktorantów w duchu pracy przeglądowej, opartej o dane pochodzące z literatury naukowej, dane rynkowe oraz powszechnie dostępne informacje na temat produktów z rynku life science. Po uzyskaniu pozytywnej recenzji, którą wystawia specjalista z dziedziny, której dotyczy tekst, artykuł publikowany jest w periodykach z obszaru rynku farmaceutycznego, biotechnologicznego lub kosmetycznego, z jednoczesnym wyeksponowaniem nazwiska autora. 

Artykuły popularnonaukowe - najczęściej zadawane pytania.

Artykuły opublikowane pod patronatem Instytutu Jakości JCI:

Masz lekkie pióro?

Jesteś zainteresowany napisaniem artykułu pod patronatem Instytutu Jakości JCI?

Skontaktuj się z nami!

Przykładowe zagadnienia artykułów, które chętnie opublikujemy. 

Więcej informacji:
Arkadiusz Dobosz, analityk produktu
T: 12 297 46 97  E: arkadiusz.dobosz@jci.pl