Zespół inwestycyjny

Za realizację inwestycji kapitałowych i wspieranie w rozwoju projektów z branży life science, odpowiada zespół z wieloletnim doświadczeniem.

W zespole znajdują się osoby zajmujące się zarządzaniem przedsiębiorstwami i projektami, kompetentni analitycy finansowi i wyspecjalizowani brokerzy technologii. W zależności od zakresu obowiązków, poszczególni członkowie zespołu pozyskują obiecujące technologie z obszaru life science, prowadzą analizę rynkową i ewaluację innowacyjnych technologii a także nadzorują prace związane z projektami inwestycyjnymi.

Skład zespołu inwestycyjnego funduszu JCI Venture Sp. z o.o. przedstawia się następująco:

Paweł Błachno / ceo, prezes zarządu
Zarządza zespołem funduszu. Koordynuje prace podmiotów współpracujących z funduszem przy konstrukcji kompleksowej oferty dla spółek, pomysłodawców oraz naukowców. Odpowiedzialny za monitoring spółek portfelowych funduszu oraz projektów będących na etapie komercjalizacji. Specjalizuje się w budowaniu strategii dla spółek, projektów naukowych oraz wdrażaniu modeli biznesowych na różnych etapach rozwoju. Odpowiada za negocjacje i decyzje związane z warunkami wejścia i wyjścia inwestycyjnego.

dr Anita Burkat-Dulak / broker technologii
Odpowiada za pozyskiwanie obiecujących technologii z obszaru chemii przemysłowej, nanotechnologii, inżynierii biomedycznej oraz weryfikację założeń naukowo-technologicznych projektów i ich potencjału rynkowego. W nowopowoływanych spółkach odpowiada za monitoring przebiegu prac R&D.

Konrad Gliściński / prawnik
Prawnik w funduszu. Zajmuje się prawem umów oraz obrotem prawami własności intelektualnej. W ramach funduszu przygotowuje i negocjuje umowy inwestycyjne z pomysłodawcami. Prowadzi bieżące doradztwo prawne na rzecz rad nadzorczych spółek portfelowych.

Aneta Kuczkowicz / project manager
Prowadzi bieżące doradztwo prawno-organizacyje oraz kontroling spółek portfelowych na rzecz rad nadzorczych. Koordynuje proces ewaluacji projektów nadsyłanych do funduszu oraz organizuje pracę zespołu pod kątem płynnej komunikacji i współpracy wewnętrznej. Odpowiada także za kontrolę dotrzymywania terminów określonych w harmonogramach poszczególnych projektów inwestycyjnych.