Zalety współpracy z JCI

Do najważniejszych korzyści współpracy z JCI w programie GRANTY należą:

  • SUCCESS FEE - honorarium JCI opłacane jest po skutecznym pozyskaniu dotacji
  • DOŚWIADCZENIE - spółka posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu i prowadzeniu rozbudowanych projektów infrastrukturalnych i badawczych. Aktulanie, JCI zarządza portfelem kilkudziesięciu projektów o wartości prawie 200 mln złotych
  • KADRA - eksperci JCI łączą wiedzę teoretyczną (certyfikakt IPMA, poziom D, certyfikakt kontrolera jakości) z wieloletnią praktyką, co wymiernie przekłada się na jakość świadczonych usług
  • SKUTECZNOŚĆ - atutem JCI jest bardzo wysoka skuteczność w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania
  • KOMPLEKSOWOŚĆ - JCI świadczy pomoc zarówno merytoryczną (przygotowanie aplikacji, realizacja projektu) jak i infrastrukturalną (dotyczy zespołów, które nie mają dostępu do potrzebnej bazy laboratoryjnej)
  • SPECJALIZACJA - JCI specjalizuje się w realizacji projektów z obszaru nauk o życiu, skomplikowanych pod kątem możliwości wdrożenia