Portfolio projektów

Fundusz zalążkowy JCI Venture, zainicjował działalność kilkunastu innowacyjnych spółek z obszaru life science, w tym m.in.:

F1 Pharma Sp. z o.o.

F1 Pharma jest dynamicznie rozwijająca się firmą farmaceutyczną, ukierunkowaną na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.  Założycielami spółki są osoby łączące dorobek akademicki z wieloletnim doświadczeniem w pracy na rzecz przemysłu farmaceutycznego. F1 Pharma dysponuje zasobami umożliwiającymi prowadzenie kompleksowych prac niezbędnych do wprowadzenia produktu leczniczego na rynek, kontrolę jakości i zwalnianie do obrotu, weryfikację dostawców i wytwórców kontraktowych. Firma współpracuje z wiodącymi jednostkami naukowo-badawczymi wykorzystując potencjał polskich naukowców do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Po pozytywnym wyniku inspekcji GMP, Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał F1 Pharma zezwolenie na wytwarzanie uprawniające firmę do prowadzenia działalności w obszarze wytwarzania produktów leczniczych, w zakresie badań fizykochemicznych i  certyfikacji serii. Więcej informacji nt spółki na www.f1pharma.pl.

Monitor CR Sp. z o.o.

Monitor CR jest spółką rozwijającą narzędzia informatyczne, ułatwiające proces prowadzenia badań klinicznych na każdym etapie – poczynając od doboru ośrodków i rekrutacji pacjentów, przez zarządzanie badaniem, fakturowanie i rozliczanie usług, na monitorowaniu badania i uzupełnieniu dokumentacji kończąc. Efektami wdrożenia produktów Monitor CR będzie:

 • zapewnienie lepszej organizacji badań klinicznych.
 • znaczne ograniczenie kosztów monitorowania badań klinicznych – nawet do 40%

Projekt będący koncepcją autorstwa wieloletniego praktyka branży badań klinicznych ułatwia zarządzanie skomplikowanym procesem badania klinicznego. Narzędzia MONITOR wspomagają współpracę pomiędzy grupami zaangażowanymi w badania kliniczne: naukowcy, laboratoria badawcze, firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne, lekarze, szpitale, prywatne ośrodki medyczne, ośrodki akademickie i pacjenci.

W projekt zaangażowany jest szereg uznanych podmiotów z branży rozwoju nowych technologii – poza Jagiellońskim Centrum Innowacji Sp. z o.o. są to: Investin, Silvermedia oraz European Venture Investment Group. Więcej infromacji nt spółki na www.monitorcr.pl.

EGZOTech  Sp. z o.o.

EgzoTech jest spółką działającą na styku rehabilitacji i robotyki, której celem jest zrewolucjonizowanie globalnego rynku usług rehabilitacyjnych i diagnostyki. Pierwszy robot rehabilitacyjny - Luna EMG będący efektem kilkuletnich prac R&D, jest już dostępny na rynku i oferuje szereg unikalnych rozwiązań:

 • możliwość jednoczesnej rehabilitacji kilku pacjentów przez jednego rehabilitanta, 
 • programy terapeutyczne i diagnostyczne w szczególności dostosowane do pacjentów neurologicznych i ortopedycznych,
 • specjalnie wytworzone gry rehabilitacyjne dla zwiększenia motywacji pacjenta, które świetnie się sprawdzają zarówno u dzieci jak i dorosłych,
 • wykorzystanie pomiarów dynamometrycznych do oceny siły mięśniowej, spastyczności ale także do personalizacji treningu,
 • pełną analizę danych wygenerowanych podczas zabiegów, co pozwala na obserwację postępów, czy też wprowadzenie elementu rywalizacji.

Spółka i jej produkt były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane podczas w Polsce i poza jej granicami – m.in. przez Google for Entrepreneurs, Blackbox Connect, ThePitch czy też UPC w ramach konkursu Think Big. W związku z dynamicznym rozwojem spółka znacząco zwiększa swoją wartość i pozyskuje kolejnych, rozpoznawalnych inwestorów i klientów. Więcej informacji nt spółki na www.egzotech.com.

Prodromus Sp. z o.o.

Prodromus bazuje na studenckiej pasji i chęci pomocy innym – w 2011 r. student AGH w ramach pracy dyplomowej, zbudował robota do rehabilitacji kończyn dolnych dla bliźniaków chorujących na Mózgowe Porażenie Dziecięce  –  dzieci swoich znajomych. Maszyna miała pomóc w ich skutecznej rehabilitacji.

Efekty były tak obiecujące, że na ich bazie została sformowana spółka dokapitalizowana w fazie zalążkowej przez JCI Venture z Grupy Jagiellońskiego Centrum Innowacji. Głównym produktem spółki jest wprowadzony na rynek w 2015 r. PRODROBOT - zautomatyzowany trenażer chodu będącym  aktywnym wyrobem medycznym przeznaczonym do rehabilitacji kończyn dolnych pacjentów z dysfunkcjami chodu.  Prodrobot powstał z myślą o dzieciach wymagających intensywnej rehabilitacji kończyn dolnych i oferuje ćwiczenia niespotykane w innych, podobnych urządzeniach: chód anatomiczny zgodny z wzorcem chodu, wymachy, „rowerek”, przysiady, wchodzenie po schodach. Może być wykorzystywany w przypadkach, m.in.: porażenia mózgowego, rozszczepu kręgosłupa, dysfunkcji pochodzenia neurologicznego i urazowego, które zaburzają chód. Dzięki autorskim rozwiązaniom produkt oferuje funkcjonalności dostępne dotychczas w wielokrotnie droższych urządzeniach, które często wymagają dodatkowo adaptacji specjalnej powierzchni.

Prodrobot został wielokrotnie nagrodzony i wyróżniony podczas imprez branżowych i jest rozpoznawalny w kraju oraz za granicą, jednakże spółka nastawia się na jego dalszy rozwój współpracując z kilkoma wiodącymi uczelniami wyższymi. Na chwilę obecną, pierwsi mali pacjenci mogą już korzystać z innowacyjnych Prodrobotów które trafiły już do kilku ośrodków rehabilitacyjnych na terenie kraju. Więcej informacji nt spółki na www.prodromus.pl.

Polivac Sp. z o.o.

Polivac współpracująca ściśle z BioVentures Institute Sp. z o.o. są spółkami działającymi w obszarze biotechnologii, które  opracowały uniwersalna platformę technologiczną, pozwalającą na biosyntezę, niespotykanych  w naturze, poliepitopowych białek, tworzonych z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć  inżynierii genetycznej. Twórcą platformy jest zespół naukowy posiadający ponad dwudziestoletnie doświadczenie akademickie i przemysłowe w technologiach klonowania rekobinantowego DNA oraz w manipulacji i modyfikacji białek. Białka poliepitopwe, otrzymywane za pomocą platformy Polivac, znajdują zastosowanie m.in. jako:

 • sztuczne antygeny, do produkcji szczepionek nowej generacji o zwielokrotnionym potencjale stymulacji układu immunologicznego;
 • poliproteiny zawierające moduły chelatujące jony metali rzadkich, celem remediacji środowiska naturalnego;
 • moduły wiążące kofaktory enzymów m.in. proteinaz działających w obrębie ran, w celu zahamowania ich działania destrukcyjnego;
 • multiepitopowe białka osłonowe, zawierające zwielokrotnione moduły peptydowe będące aktywatorami lub inhibitorami funkcji biologicznych na potrzeby leczenia chorób molekularnych, wirusowych i bakteryjnych;
 • multiepitopowe białka, zawierających multimery hormonów peptydowych lub biologicznie czynne fragmenty białek sygnałowych i stymulujących procesy regeneracji tkanek.

Dotychczas pomysłodawcy przeprowadzili wstępna fazę badawczo-rozwojową, wykazując eksperymentalnie skuteczność założeń koncepcyjnych proponowanej nowej metody biotechnologii molekularnej w generowaniu sztucznych hiperimmunogennych antygenów. Jako pierwszy układ modelowy, a zarazem cel nowej technologii, obrano wirusa HBV.