Granty dla nauki

Jagiellońskie Centrum Innowacji zapewnia wsparcie dla nauki i biznesu w pozyskiwaniu środków na prace badawczo-wdrożeniowe.
Program GRANTY jest podstawowym elementem oferty JCI służącej finansowaniu innowacyjnych projektów badawczych w obszarze biotechnologii, farmakologii, medycyny, ochrony środowiska i nauk pokrewnych. Program pozwala dokapitalizować projekty na różnych etapach rozwoju i kierowany jest zarówno do naukowców jak i przedsiębiorców, zainteresowanych pozyskaniem funduszy na badania oraz wprowadzaniem ich wyników do praktyki gospodarczej.


JCI oferuje współpracę z pomysłodawcą na dwóch zasadach:

  • wspólnej realizacji projektu jako członek konsorcjum naukowo-przemysłowego
  • realizacji projektu jako podwykonawca

Podjęcie decyzji o zaangażowaniu się w projekt, jako członek konsorcjum jest warunkowane decyzją zespołu JCI złożonego z brokerów technologii i analityków finansowych, który analizuje zgłoszony projekt, oceniając jego potencjał naukowy i rynkowy.

W obu przypadkach współpracy, bezpłatnie świadczymy pomoc na etapie:

  • opracowania strategii badawczej i wdrożeniowej
  • pomoc przy pozyskaniu partnerów naukowych i biznesowych, zarówno z kraju jak i z zagranicy
  • przygotowania kompletnego wniosku o dofinansowanie

JCI, angażując się w realizację przedsięwzięcia, oprócz prowadzenia zadań merytorycznych związanych z tematyką projektu, przejmuje pełną odpowiedzialność za formalną stronę jego realizacji tj. zarządzanie projektem oraz wszelkie rozliczenia administracyjne i budżetowe prowadzone przed instytucją finansującą. Dzięki temu rozwiązaniu zespół naukowy ma możliwość angażowania się tylko i wyłącznie w badawcze prace nad projektem.

ZOBACZ CASE STUDY

Wypełnij formularz, aby rozpocząć współpracę w zakresie pozyskania środków finansowych na realizację lub rozwój projektu. Zostanie on przekazany do zespołu odpowiedzialnego za realizację programu Granty.