Naukowe przedszkole

Przedszkole JCI jest autorskim projektem Jagiellońskiego Centrum Innowacji, skierowanym do najmłodszych, z myślą o ich wszechstronnym i harmonijnym rozwoju.

Siedziba Przedszkola JCI znajduje się na terenie Life Science Parku, w sąsiedztwie Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nadrzędnym celem inicjatywy było wyjście naprzeciw rodzicom zatrudnionym na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w obrębie Life Science Parku, stąd koncepcja Przedszkola JCI od początku wpisywała się w projekt rozbudowy Life Science Parku i stanowi jego komplementarną ofertę w zakresie wspierania pracowników naukowych. Przedszkole JCI rozpoczęło działalność 2 września 2013 r. Uczęszcza do niego 40 dzieci w wieku 2,5 -6 lat.

Na program przedszkola składają się zajęcia wynikające z podstawy programowej opracowanej przez MEN oraz dwóch autorskich programów: opartego na naukach przyrodniczych programu Naukowe przedszkole oraz programu regionalnego Edukacja regionalna. Program uzupełnia bogata oferta zajęć dodatkowych, w tym m.in. nauka gry w szachy, nauka języka chińskiego, zajęcia z psem terapeutycznym oraz biofeedback.

Rekrutacja do Przedszkola JCI odbywa się przez cały rok w miarę dostępnych miejsc.

Po więcej informacji nt. oferty Przedszkola JCI zapraszamy na www.przedszkolejci.pl