Laboratorium Tkanek i Komórek

Hodowle komórkowe prowadzone są w Laboratorium Hodowli Tkanek i Komórek Jagiellońskiego Centrum Innowacji, w pomieszczeniach o wysokiej klasie czystości powietrza (ang. cleanroom). Hodowle prowadzone są zgodnie ze standardami GMP. Pomieszczenia zostały tak zaadaptowane, by umożliwić hodowle ludzkich tkanek i komórek, wykorzystywanych później klinicznie.

 

Stały monitoring parametrów pomieszczeń, jak również aparatury laboratoryjnej przy zachowaniu sterylnych warunków pracy, warunkuje bezpieczeństwo pracy z materiałem ludzkim, zarówno ze względu na przygotowywany do przeszczepu materiał biologiczny, ale także bezpieczeństwo pracy personelu. Dzięki temu możliwe jest leczenie pacjentów za pomocą najnowszych technik i najskuteczniejszych dostępnych metod leczenia, do których zaliczamy procedurę transplantacji autologicznych komórek hodowanych in vitro. Bank Tkanek umożliwia przechowywanie materiału by móc zapewnić niezbędną ilość allogenicznego materiału koniecznego do przeszczepów np. w razie konieczności powtórzenia zabiegu.

 

Laboratorium Hodowli Tkanek i Komórek oferuje współpracę w zakresie: 

  • izolacji oraz hodowli komórek macierzystych z populacji heterogennych, w tym pochodzących ze: szpiku
    kostnego, krwi pępowinowej, galarety Worthona, mobilizowanej krwi obwodowej oraz innych tkanek dojrzałych
  • przygotowania pozyskanych komórek do autologicznych aplikacji
  • bankowania i przechowywania komórek

 

 

Testy komórkowe

Testy komórkowe prowadzone są na komórkach eukariotycznych. Najbardziej standardowe metody dotyczą analizy cytotoksyczności czynników zewnętrznych, fizycznych i chemicznych na biologię komórki. W tym celu przeprowadzane są następujące testy: MTT, MTS i LDH po dobraniu odpowiedniego modelu komórkowego i w oparciu o zalecane normy.

 

Testy MTT i MTS umożliwiają pomiar aktywności enzymów mitochondrialnych w komórce. Aktywność oksydacyjna mitochondriów jest wprost proporcjonalna do ilości zredukowanej soli tetrazolowej MTT lub MTS o zabarwieniu żółtym do formazanu o zabarwieniu niebieskim mierzonym spektrofotometrycznie. Testy różnią się tym, że MTT w przeciwieństwie do MTS daje nierozpuszczalny produkt, który trzeba zawiesić w rozpuszczalniku organicznym. W ściśle określonych warunkach doświadczalnych testy te mogą służyć do określania żywotności komórek niedzielących się, ale aktywnych metabolicznie.

 

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) jest enzymem wewnątrzkomórkowym. Uszkodzenie mechaniczne błony plazmatycznej oraz śmierć komórki spowodowana działaniem zewnętrznych powoduje uwolnienie LDH z komórek do środowiska. Oznaczenie aktywności LDH w supernatancie jest miarą toksyczności badanej substancji względem komórek w hodowli. Reakcje enzymatyczne w opisanej metodzie zachodzą w dwóch etapach, ostatecznie dając barwny produkt mierzony
spektrofotometrycznie.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.