Life Science Park

Life Science Park jest kompleksem w pełni wyposażonych budynków, o powierzchni 20 tys.m2, oferujących powierzchnię pod wynajem laboratoriów oraz usługi zgodne z zapotrzebo- waniem firm z obszaru life science.
Park przystosowany jest do dowolnej adaptacji infrastruktury umożliwiającej prowadzenie prac laboratoryjnych i badań w zakresie biotechnologii, biomedycyny, biologii, chemii, farmakologii, fizyki, nanotechnologii i ochrony środowiska. Z powierzchnią laboratoryjną zintegrowano tzw. powierzchnie wspólne, stanowiące zaplecze organizacyjne dla działalności badawczo-naukowej prowadzonej przez lokatorów Parku: pokoje spotkań, sale konferencyjne i videokonferencyjne oraz zaplecze socjalne i techniczne.

PRZYKŁAD ROZPLANOWANIA LABORATORIUM 

Powierzchnie laboratoryjne na wynajem

Podstawą budowania oferty JCI jest infrastruktura specjalistycznego Life Science Parku. Obejmuje ona ponad 3200 m2 powierzchni laboratoryjnych na wynajem. Budynki "A" i "C" udostępniają powierzchnie laboratoryjne dla przedsiębiorstw natomiast trzeci z nich - budynek "B" - przeznaczono głównie na rozwój projektów naukowych z obszaru life science.

Budynek "A" o łącznej powierzchni 5 890 m2, przeznaczony jest pod komercyjny wynajem przestrzeni laboratoryjnej oraz zaplecza badawczego i organizacyjnego dla krajowych i zagranicznych firm z sektora life science. Charakterystycznym elementem funkcjonowania tej części Parku jest ukierunkowanie na  przedsiębiorstwa realizujące szeroko zakrojone, wieloletnie i kosztowne projekty. Powierzchnia laboratoryjna adaptowana jest w zależności od wymagań Klienta, a także pod kątem zapotrzebowania na specjalistyczny sprzęt laboratoryjny.


Budynek "C" stanowi uzupełnienie oferty budynku "A", co decyduje o jego zbliżonej funkcjonalności i sposobie organizacji. Dostępna pod wynajem powierzchnia laboratoryjna wynosi około 6 300 m2.


Budynek "B" tworzy przestrzeń dla świadczenia usług w ramach pakietu "Inkubator" i przeznaczony został w całości pod wynajem powierzchni biurowej i laboratoryjnej, a także zaplecza organizacyjnego i technicznego dla projektów naukowych oraz małych firm z sektora life science rozpoczynających działalność (seed) lub w początkowej fazie rozwoju (start-up). Zaplecze jest dedykowane zarówno dla firm powstałych w wyniku transferu technologii z uczelni do spółki (spin-off i spin-out) jak również z udziałem osób nie związanych z uczelnią. W przeciwieństwie do pozostałych budynków Parku, oferuje gotowe laboratoria i biura oraz usługi wsparcia biznesu. Na jego terenie przygotowano powierzchnie badawcze w modułach 50-cio metrowych. Ich wyposażenie stanowi podstawowy sprzęt laboratoryjny i biurowy, umożliwiający rozpoczęcie działalności w chwili podpisania umowy najmu.
Całkowita powierzchnia Inkubatora to około 6 800 m2, z czego laboratoria zajmują 1 770 m2, natomiast 2 880 metrów przeznaczono na biura, zaplecze konferencyjne i obiekty gastronomiczne. W podziemiu znajduje się parking dla pracowników.

Niezależnie od profilu działalności najemcy, Jagiellońskie Centrum Innowacji zapewnia możliwość korzystania z pełnego zakresu usług dla lokatorów tj. usług recepcyjnych, korzystania z powierzchni wspólnych oraz udostępnionego sprzętu badawczego. Dodatkowym elementem podnoszącym funkcjonalność kompleksu jest zaplecze socjalne, wypoczynkowe i rekreacyjne zlokalizowane w budynku "C": klub fitness, przedszkole i bar winny z tarasem widokowym.Więcej informacji:
Sekretariat Jagiellońskiego Centrum Innowacji
T: +48 12 297 46 00, Ejci@jci.pl

Zachowaj jako plik PDF lub otwórz wersję do druku